Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2005 - Tập 9 - Số 1
ĐIỀU TRỊ GÃY ĐẦU DƯỚI XƯƠNG QUAY NHIỀU MẢNH PHẠM KHỚP BẰNG KHUNG BẤT ĐỘNG NGOÀI

Lê Ngọc Quyên, Bùi Văn Đức

TÓM TẮT :

39 bệnh nhân gãy đầu dưới xương quay nhiều mảnh phạm khớp được điều trị bằng bất động ngoài. Thời gian theo dõi trung bình 11,3 tháng. Kết quả là 35 bệnh nhân đạt loại rất tốt và tốt, tỉ lệ 89,7%.

ABSTRACT :

Thirty-nine adults who had a severly comminuted intra-articular fracture of the distal radius were treated by external fixation. The patients were followed for an everage of 11.3 months. Thirty-five patients had excellent or good results (89.7%).

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF