Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2005 - Tập 9 - Số 1
NGHIÊN CỨU SỬ DỤNG MITOMYCIN C ĐỂ PHÒNG BIẾN CHỨNG XƠ DÍNH SAU MỔ NỘI SOI MŨI XOANG

Phạm Kiên Hữu

TÓM TẮT :

Mục tiêu: đánh giá tác dụng của Mitomycin C (MMC) trong việc ngăn ngừa tình trạng xơ dính sau mổ nội soi mũi xoang ở các bệnh nhân có nguy cơ xơ dính sau mổ cao (trẻ em, dính do lần mổ trước, hốc mũi hẹp...).
Phương pháp nghiên cứu: tiền cứu, thực hiện trên 32 bệnh nhân.
Kết luận: Mitomycin C tỏ ra rất an toàn và giảm được biến chứng xơ dính sau mổ nội soi mũi-xoang.

ABSTRACT :

Objective: Our goal was to evaluation the efficacy of the application of MMC at the conclusion of sinus surgery in decreases the incidence of post-op adhesion formation on high risk patients (children, recurrent sinusitis with obstructive scar, narrow nasal passages).
Methodology: prospective cross sectional study on 32 consecutive patients.
Conclusion: the technique proves its safety and efficacy on reduce the incidence of post-op adhesion.

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF