Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2009 - Tập 13 - Số 1
ĐẶC ĐIỂM NGỘ ĐỘC PARAQUAT Ở TRẺ EM NHẬP KHOA CẤP CỨU BỆNH VIỆN NHI ĐỒNG I NĂM 1998 - 2007

Tô Phúc Châu, Bùi Quốc Thắng

TÓM TẮT :

Nghiên cứu hồi cứu mô tả 41 trẻ ngộ độc paraquat nhập Khoa Cấp cứu Bệnh viện Nhi Đồng 1 từ 01/01/1998 đến 31/12/2007. 
Mục tiêu: Mô tả các đặc điểm về dịch tễ, lâm sàng, cận lâm sàng và kết quả điều trị ngộ độc paraquat ở trẻ nhập Khoa Cấp cứu Bệnh viện Nhi Đồng 1 từ năm 1998 đến năm 2007 
Phương pháp: hồi cứu mô tả
 Kết quả: Trong lô nghiên cứu này có đến 78% trẻ từ 12 đến 15 tuổi, phân bố như nhau ở 2 giới nam nữ, nguyên nhân 86,1% tự tử do bị cha mẹ la. Triệu chứng lâm sàng ngộ độc paraquat thường gặp nhất là triệu chứng tiêu hóa, tuy nhiên tiên lượng nặng khi bệnh nhân có tổn thương thận, tổn thương gan, tổn thương hô hấp và số lượng cơ quan bị tổn thương nhiều. Các xét nghiệm giúp đánh giá tiên lượng bệnh bao gồm: số lượng bạch cầu, Hct, ion đồ máu, ure máu, creatinine máu, SGOT, SGPT, khí máu động mạch, paraquat niệu (paraquat test kit) và X quang phổi. Các biện pháp điều trị tại Bệnh viện Nhi Đồng 1 bao gồm: rửa dạ dày, dùng Fuller's Earth, hỗ trợ hô hấp, lọc máu hay thay máu, dùng kháng sinh, corticoides và truyền dịch. Tỉ lệ tử vong là 61%, chủ yếu do suy hô hấp. 
Kết luận: Đa số trẻ ngộ độc paraquat là do tự tử. Tiên lượng nặng khi có tổn thương đa cơ quan. Tỉ lệ tử vong là 61%, chủ yếu do suy hô hấp.

ABSTRACT :

Backgroud: This was a retrospective study for 41 children admitted at Emergency Department of Children Hospital N01 from 1st January 1998 to 31st December 2007. 
Objectives: To describe the epidemiologic, clinical and laboratory characteristics and outcomes of paraquat poisoning therapy in Emergency Department of Children Hospital N01. 
Method: A retrospective - observational study. 
Result: There were 78% of children aged from 12 to 15 years old and similar ratio between boys and girls, 86.1% were the suicide because of parents' scold. The most common symptoms of paraquat poisoning was in the gastrointestinal system. However, poor prognostics related to renal, hepatic, repiratory system and multiple organ dysfunctions. The prognosticable tests included white blood cell count, Hct, blood electrolytes, blood urea, blood creatinine, SGOT, SGPT, arterial blood gases, qualitative of paraquat in urine (paraquat test kit) and chest X-ray. The therapeutic methods of paraquat poisoning comprised gastric lavage, Fuller's Earth, respiratory support, plasma exchange therapy or exchange transfusion, antibiotics, corticoides and intravenous fluids. The mortality was 61%, mainly due to respiratory failure. 
Conclusion: Suicide was the most common reason in paraquat poisoning. Poor prognostics related to renal, hepatic, repiratory system and multiple organ dysfunctions. The mortality was 61%, mainly due to respiratory failure.

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF