Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2008 - Tập 12 - Số 1
THÁI ĐỘ CỦA CHA MẸ HOẶC NGƯỜI NUÔI DƯỠNG KHI ĐƯỢC THÔNG BÁO TRẺ BỊ NHIỄM HIV/AIDS

Đòan Thị Ngọc Diệp, Trương Hữu Khanh

TÓM TẮT :

Nhiễm HIV/AIDS ở trẻ em là một vấn đề y tế ngày càng trở nên trầm trọng ở nước ta. Thái độ của cha mẹ và người nuôi dưỡng ảnh hưởng rất lớn đế chất lượng chăm sóc và điều trị bệnh nhi. 
Mục tiêu: Khảo sát thái độ của cha mẹ và người nuôi dưỡng khi nghe thông báo kết quả dương tính của trẻ trong buổi tham vấn sau xét nghiệm. 
Phương pháp: Đây là một nghiên cứu mô tả thái độ bằng cách quan sát và phỏng vấn cha mẹ hoặc người nuôi dưỡng khi được thông báo kết quả xét nghiệm HIV của trẻ dương tính. 
Kết quả: Trong thời gian từ 8/05 đến 8/06 có 14 người là cha, 35 người là mẹ và 3 người nuôi dưỡng của 40 trẻ nhiễm HIV/AIDS điều trị tại Khoa Nhiễm - Thần Kinh BV Nhi Đồng I được đưa vào nghiên cứu. Trong số 14 người cha, 4 người có thái độ bất ngờ và 2 người trong số này có thái độ hốt hoảng. Tất cả 14 người tỏ vẻ rất lo lắng với tình trạng bệnh của con, 13 người tỏ thái độ và nói rằng họ chấp nhận tình trạng này, 2 người bị lây nhiễm từ vợ đã tỏ vẻ thông cảm cho vợ và sẵn lòng chăm sóc con. 10 người cha muốn thông báo kết quả cho vợ để cùng nhau chăm sóc trẻ. Có 22/35 bà mẹ rất bất ngờ và 19 người trong số này có thái độ hết sức hốt hoảng. Có 4 người có ý định tự tử. Có đến 12 người mẹ, dù biết chồng có quan hệ ngoài hôn nhân nhưng đã tỏ thái độ thông cảm, tha thứ. Có 30/35 bà mẹ nói là sẽ thông báo cho chồng. Chỉ một số ít cha mẹ bệnh nhi muốn thông báo cho người khác trong gia đình để tìm sự giúp đỡ. Tất cả cha mẹ và người nuôi dưỡng trẻ đều muốn bảo mật tuyệt đối thông tin này với người ngoài vì sợ sự kỳ thị. 
Kết luận: Đa số cha mẹ và người nuôi dưỡng chấp nhận tình trạng bệnh lý của bệnh nhi và mong muốn được chăm sóc trẻ ở mức tốt nhất. Tất cả những người này đều mong muốn được bảo mật tuyệt đối những thông tin liên quan đến tình trạng bệnh của trẻ đối với người xung quanh.

ABSTRACT :

HIV/AIDS in the children is presently an important problem in Viet Nam. The attitude of the parents and the caregivers influences the quality of the care and the treatment of the children. 
Objectives: To describe the attitude of the HIV/AIDS children's parents and caregivers during the announcement of the positive test of their child. 
Methods: This is a descriptive study of the attitude of children's parents and caregivers by observing and interviewing their reaction while informing their children's positive HIV rapid test results. 
Results: There were 14 fathers, 35 mothers and 3 caregivers of 40 children with HIV/AIDS at Infectious Disease - Neurology Ward, Nhi Dong I Hospital from 8/2005 to 8/2006 participated in the study. When bad news was informed four fathers were surprised and 2 of them were panic. All fathers were very worried about their children's health situation. Thirteen accepted the situation. Two fathers contaminated from their wives sympathized with their wives and were willing to take care the child. Ten fathers wanted to share the test result to their wives to get support. Twenty two out of 35 mothers were very surprised and 19 of them were panic. Four mothers had suicidal intention. Twelve mothers condoned and sympathized with their husbands, who had out marriage relation. Thirty mothers wanted to share the test result to their husbands to get support. Some of the parents wanted to tell the child's disease to other members in the family to seek their support. All of the parents and caregivers wanted to keep the child disease in secret to avoid discrimination and isolation. 
Conclusion: Most of the parents and caregivers accepted their children's health situtation and wanted to take care of them with the best condition. All of them wanted to keep the disease in secret.

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF