Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2010 - Tập 14 - Số 4
NGHIÊN CỨU SỰ BIẾN ĐỔI ĐIỆN NÃO ĐỒ Ở TRẺ EM 6-15 TUỔI BỊ ĐỘNG KINH TRƯỚC VÀ SAU ĐIỀU TRỊ BẰNG TOPIRAMATE

Nguyễn Hữu Sơn(1), Ninh Thị Ứng(2)

TÓM TẮT :

Động kinh là bệnh rối loạn thần kinh trầm trọng thường gặp ở trẻ em. 
Mục tiêu: Xác định tỉ lệ có sóng động kinh điển hình ở bệnh nhi động kinh trước và sau điều trị bằng topiramate.
Đối tượng và phương pháp: 87 bệnh nhân 6 -15 tuổi được chẩn đoán động kinh. Đo điện não đồ ngoài cơn. 39 bệnh nhân có sóng động kinh điển hình được điều trị topiramate 3 mg/kg/ngày. Kiểm tra lại ĐNĐ vào thời điểm bệnh nhân tái khám sau 1 tháng. 
Kết quả: 44,83% có sóng động kinh điển hình. Tỉ lệ sóng động kinh điển hình cao hơn ở các nhóm bệnh nhân: được ghi điện não trong 24 giờ sau cơn; được làm nghiệm pháp hoạt hóa; động kinh toàn thể. Sau 1 tháng điều trị bằng topiramate, tỉ lệ điện não đồ trở về bình thường 51,28% (ở nhóm có sóng động kinh điển hình trước điều trị). 
Kết luận: Tỉ lệ bắt được sóng động kinh ngoài cơn thấp. Topiramate có hiệu quả trong điều trị động kinh toàn thể và cục bộ.

ABSTRACT :

Epilepsy is a brain disorder that causes children to have recurring seizures.
Objective: To determine the rate of EEG changes in epileptic children before and after treatment with topiramate. 
Subjects and methods: 87 patients aged 6 -15 was diagnosed epilepsy. Make EEG records. 39 patients with typical EEG changes was treatmented with topiramate 3 mg/kg/day. Make EEG again at the time of re-examination of patients in one month. 
Results: 44.83% has the typical EEG changes. Ratio of typical EEG changes is higher in the group of patients: was made EEG record in 24 hours after seizure; was activated by deep breathing; general epilepsy. After one month of treatment with topiramate, the percentage of the EEG returned to normal 51.28% (in groups of typical EEG changes before treatment). 
Conclusion: The rate of EEG changes in epilepsy children is low. Topiramate is effective in the treatment of epilepsy of all types.

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF