Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2005 - Tập 9 - Số 1
TÌNH HÌNH CHUYỂN VIỆN SƠ SINH TỪ CÁC CƠ SỞ Y TẾ ĐẾN KHOA CẤP CỨU BỆNH VIỆN NHI ĐỒNG 1 TỪ THÁNG 3/2003 - 2/2004

Hoàng Trọng Kim, Bạch Văn Cam, Đỗ Văn Dũng, Tăng Chí Thượng, Nguyễn Phú Lộc

TÓM TẮT :

Nghiên cứu này được tiến hành nhằm xác định các yếu tố dịch tễ liên quan đến các trường hợp chuyển viện sơ sinh từ các cơ sở y tế đến khoa cấp cứu bệnh viện Nhi đồng 1. Với phương pháp nghiên cứu mô tả cắt ngang được thực hiện trên 254 trường hợp chuyển viện sơ sinh trong khoảng thời gian từ 3.2003 - 2.2004, chúng tôi ghi nhận được kết quả sau: Trẻ được chuyển viện có tuổi trung bình là 3 ngày tuổi, không có sự khác biệt về giới tính. 70,9% được chuyển đến từ các tỉnh, phần lớn là bệnh viện đa khoa tỉnh (68,5%) đặc biệt từ các khoa sản (44,9%) vì vượt quá khả năng chuyên môn. Bệnh thường được chuyển ngay trong ngày bệnh đầu tiên, 53,9% không được xử trí ban đầu trước khi chuyển viện, 36,2% bệnh nhân được chuyển viện trong tình trạng không ổn định (suy hô hấp, co giật, sốc, hôn mê), 43,7% được thực hiện thủ thuật lúc chuyển viện (đặt nội khí quản, bóp bóng giúp thở, truyền dịch, giúp thở ôxy) với phương tiện chuyển viện là xe cứu thương (79,1%), 83,9% có nhân viên y tế hộ tống, chủ yếu là điều dưỡng và nữ hộ sinh, chỉ có 29,9% được theo dõi trong quá trình chuyển viện. 21,7% xảy ra biến cố trong thời gian 90 phút chuyển viện (tím tái, sốc, hôn mê, co giật, ngưng tim, ngưng thở, chết trước nhập viện, trật kim truyền, tụt ống nội khí quản, điều dưỡng say xe). Khi nhập khoa cấp cứu, 34,6% bệnh nhân trong tình trạng không ổn định (suy hô hấp, sốc, hôn mê, co giật, ngưng tim, ngưng thở, chết) và 33,9% phải cấp cứu khẩn cấp (đặt nội khí quản, bóp bóng giúp thở, xoa tim cấp cứu, thở ôxy, truyền dịch), sau thời gian cấp cứu trung bình là 127 phút, 4,3% bệnh nhân tử vong (52,4% số tử vong tại khoa cấp cứu). 6,3% bệnh nhân tử vong trong 24 giờ đầu (47,1% tử vong trẻ em), Thời gian điều trị trung bình 1 trẻ sơ sinh chuyển viện là 8 ngày, 18,1% tử vong sau quá trình điều trị (50,5% tử vong trẻ em). Các bệnh thường gặp ở trẻ sơ sinh chuyển viện là các bệnh chu sinh 46,9% (nhiễm trùng sơ sinh, nhiễm trùng huyết sơ sinh, sanh ngạt), bệnh lý hô hấp 16,5% (viêm phổi), dị tật bẩm sinh 13% (Hirschsprung, tim bẩm sinh phức tạp, thoát vị hoành).
Kết luận: trẻ sơ sinh được chuyển viện trong tình trạng không ổn định với tỉ lệ cao, vì thế tỉ lệ tử vong rất cao, cấp cứu hồi sức sơ sinh có hiệu quả là vấn đề cần đặt biệt quan tâm.

ABSTRACT :

A cross- sectional, randomized, descriptive study of 254 ill neonatal transferred from different health care facilities to the emergency department of the Children Hospital No1 carried out from March 2003 to February 2004 gives the following results: The average age of patient was 3 days; the male to female ratio was 1:1. The majority (70.9%) of referred patients to the emergency department of the children hospital No1 was from povinces in the South of VietNam, especialy at the obstetric department of the general hospital for the shortage of specialist and medical equipment. The patients usually were transferred in the first sick day, 53.9% did not have first aid before transfer, 36.2% was transferred in severe, unstable condition (respiration distress, shock, seizure, comma), 43.7% has taken procedures before referral (oxygen administration, anti-shock fluid infusion, endotracheal intubation, artificial ventilation), means of transport was ambulance (79.1%). 83.9% was escorted by nurse, mid-wife nurse. only 29.9% was monitorred in during transport. During 90 minutes of transport 21.7% adverse event was occerred (cyanosis, shock, comma, seizure, cardiac arrest, apnea, death on arrival, plugged or dislodged endotracheal tubes, loss of intravenous access, mediacal staff carsick). When they reached the emergency department of the Children Hospital No1, 34.6% referred patient was in unstable condition (respiration distress, shock, comma, seizure, cardiac arrest, apnea, death) and 33.9% needed urgent emergency treatment (endotracheal intubation, bag-mask ventilation, chest compression, oxygen administration, anti-shock fluid infusion), after rescusiation time of about 127 minutes, 4.3% died (52.4% death at ED). 6.3% died within 24 hours after hospitalization (47.1% death of reffered chill children), the average treatment time of reffered patients was 8 days, 18.1% died after treatment (50.5% death of reffered chill children), the common diseases in reffered chill patients were perinatal diseases 46.9% (neonatal infection, septicemia, birth asphyxia) respiration diseases 16.5% (pneumonia), congenital diseases 13% (Hirschprung, complex congenital cardiac diseases, diaphragmatic hernia).
Conclusion: referred ill neonatal in unstable condition was of high percentage so the mortality was high, effectively neonatal rescuciation is a serious problem.

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF