Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2003 - Tập 7 - Số 4
ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG VÀ HÌNH ẢNH CT SCAN CỦA CÁC U VÙNG NÃO THẤT IV

Trần Quang Vinh

TÓM TẮT :

Nghiên cứu trên 36 trường hợp u vùng não thất IV, được mổ tại bệnh viện Chợ Rẫy trong năm 2002, chúng tôi nhận thấy tuổi nhỏ nhất là 2 tuổi, lớn nhất là 64 tuổi và tuổi trung bình là 8. U nguyên bào ống tủy gặp nhiều nhất (58,3%), tuổi trung bình là 8 tuổi, kế đến là u ống nội tủy (19,4%), tuổi trung bình là 15 tuổi, và u sao bào (11,1%) gặp ở trẻ em. Các u hiếm gặp như u nguyên bào mạch máu (5,6%), u màng não (2,8%), u lymphô bào (2,8%) gặp ở người lớn. Thời gian từ khi có triệu chứng đến khi được chẩn đoán trung bình là 8 tuần. Các bệnh nhân này khi được chẩn đoán, hầu hết đều có hội chứng tăng áp lực nội sọ (97,2%), hội chứng tiểu não ít gặp hơn (77,8%). Trên hình ảnh CT scan, với các đặc điểm khác nhau của các loại u: ngấm vôi, xuất huyết, nang-hoại tử trong u, đậm độ và tính chất bắt cản quang góp phần chẩn đoán phân biệt các loại u ở vùng này. Các u sớm gây tắc đường lưu thông dịch não tủy, dó đó tỉ lệ dãn các não thất bên và não thất III rất cao (94,4%).

ABSTRACT :

A perspective study of 36 fourth ventricular tumor patients that operated at Cho Ray hospital were conducted, in 2002. The age of patients distributed from 2 y.o. to 64 y.o., mean 8. Medulloblastomas were the most common seen in this study (58.3%) with the mean age 8. Ependymomas represented 19.4%, mean age 15. Astrocytomas accounted for 11.1%, seen in children. Rare tumors, hemangioblastomas (5.6%, adults), meninigioma (2.8%, adult) and lymphoma (2.8%, adult). The median duration of symptoms prior to radiologic diagnosis was 8 weeks. Raised intracranial pressure syndrome represented 97.2%, cerebellar syndrome accounted for 77.8%. Brain CT scan, the tumors with the characteristics of calcifications, hemorrhage, cystnecrosis, density and contrast enhancements helped in making differential diagnosis. Lateral and third ventricular dilatations accounted for 94.4%.

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF