Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2001 - Tập 5 - Số 4
MỘT SỐ NHẬN XÉT VỀ BỆNH PHÌNH ĐỘNG MẠCH CHỦ TẠI BỆNH VIỆN CHỢ RẪY TỪ 1995-1999

Lê Sỹ Sâm, Nguyễn Hoài Nam

TÓM TẮT :

Mục tiêu nghiên cứu: Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng và một số kết quả điều trị bệnh phình động mạch chủ được nhập viện tại BV Chợ Rẫy.Phương pháp nghiên cứu: Hồi cứu thu thập dữ liệu từ 207 trường hợp PĐMC được nhập viện từ 01/1995 đến 01/1999 có liên quan đến bệnh lý này. Qua đó xác định những đặc điểm lâm sàng và kết quả điều trị bệnh này. Kết quả: 207 bệnh với 148 nam, 59 nữ, tuổi trung bình 67,7 tuổi, 80,2% có tuổi trên 60, lớn tuổi nhất lá 106 tuổi, nhỏ nhất 25 tuổi. Gần 46,9% vào viện do bệnh lý động mạch chủ có biến chứng nặng như bóc tách hay vỡ, 41,5% có bệnh nặng kèm theo ảnh hưởng đến kết quả điều trị. Bệnh được mổ chiếm 32%. Phình động mạch chủ ngực chiếm 18,8%. Phình động mạch chủ bụng dưới thận chiếm 70,1% trong đó được mổ 38,6%. Cao huyết áp 48,3%. Mổ chương trình 42,4%, mổ cấp cứu 57,6%. Tử vong khi nhập viện 6,8%. Biến chứng vỡ túi phình 9,4%. Biến chứng thiếu máu chi cao nhất 12%. Biến chứng tiêu chảy sau mổ kèm đau bụng ớ những bệnh nhân không cắm lại động mạch mạc treo tràng dưới 6%.Kết luận: Bệnh phình động mạch chủ ngày càng đưpợc phát hiện nhiều trong dân số người già, khả năng phẫu thuật điều trị bệnh đang tiến bộ rõ rệt.

ABSTRACT :

Purpose: We studied the clinical characteristics of the Aortic aneurysm and its treatment result at Cho Ray Hospital from 1995 to 1999.Method: We retrospectively studied 207 cases of Aortic aneurysm from January 1995 to January 1999, found out its clinical characters and treatment results.Results: 207 patients with 148 males and 59 females, aged average of 67.7; 80.2% were older than 60, oldest 106, youngest 25. 46,9% were dissected or ruptured, 41.5% had severe disease affected to the treatment result, 32% were operated, 18.8% were thoracic aortic aneurysm, 70,1% were infrarenal abdominal aortic aneurysm and 38.6% of them were operated. Hypertension 48.3%, selective operation 42.4%, emergency operation 57.6%. Mortality at admitions was 6.8%, rupture complication was 9.4%. Limb ischemic complication was 12%, postoperative diarrhea without reimplantation of the inferior mesenteric artery was less than 6%.Conclusion: Aortic aneurysm was diagnosed more and more in the old patients. Operative management progressed greatly.

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF