Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2006 - Tập 10 - Số 4
VAI TRÒ CỦA SIÊU ÂM DOPPLER TRONG CHẨN ĐOÁN BỆNH TẮC ĐỘNG MẠCH MẠN TÍNH CHI DƯỚI

Trần Văn Sơn, Nguyễn Hoài Nam

TÓM TẮT :

Đặt vấn đề: Tắc động mạch mãn tính chi dưới thường có nguyên nhân do xơ vữa động mạch và bệnh Buerger. Bệnh tiến triển theo hướng nặng dần, có nhiều biến chứng đưa đến cắt cụt chi. Khảo sát tình trạng động mạch bằng Siêu âm Doppler là phương pháp chẩn đoán hình ảnh đầu tay được áp dụng cho bệnh nhân. Nghiên cứu của các tác giả nhằm đánh giá vai trò của Siêu âm Doppler trong việc chần đoán và theo dõi kết quả điều trị bệnh tắc động mạch mãn tính chi dưới. 
Phương pháp nghiên cứu: Hồi cứu đoàn hệ, cắt ngang, trong thời gian từ 01/1999 đến 01/2001 tại khoa Phẫu thuật Lồng ngực và Tim mạch bệnh viện Chợ Rẫy. Có so sánh với phương pháp chẩn đoán khác như DSA và kết quả ghi nhận được trong khi mổ. 
Kết quả: Có 131 bệnh nhân được nghiên cứu, trong đó có 121 nam và 10 nữ, tập trung trong độ tuổi < 40 tuổi, chiếm đến 51%. Siêu âm Doppler xác định vị trí chỗ tắc có độ nhạy 97,1%, độ chính xác là 100%. Việc chẩn đoán xác định tắc động mạch mãn tính chi dưới bằng Siêu âm Doppler có giá trị ngang với phương pháp chẩn đoán hình ảnh kinh điển được coi là tiêu chuẩn vàng trong chẩn đoán là chụp động mạch kỹ thuật số có xoá nền. 
Kết luận: Qua nghiên cứu, các tác giả xác định rằng: Siêu âm Doppler có một vai trò rất quan trọng. Được sử dụng như một phương pháp chẩn đoán hình ảnh đầu tay trong việc chẩn đoán và theo dõi điều trị tắc động mạch mãn tính chi dưới.

ABSTRACT :

Introductions: most of chronic arterial occlusion in lower extremities are due to atherosclerosis and Buerger's disease. The pathologic process is more and more serious with complications leading to extremity amputation. Doppler ultrasound is the imaging diagnostic method of first choice. The purpose aimed to evaluation of Doppler ultrasound in diagnosis and surveillance of the result of chronic arterial occlusion in lower extremity treatment. 
Methodology: restrospective, section, from 01-1999 to 01-2001 at the thoracic and cardiovascular department of hospital Cho Ray which is compared to other diagnostic methods as DSA and in-operating examination. 
Results: study composed of 131 patients, 121 males and 10 females, up to 51% of patients are under 40 years of age. The sensitivity rate of Doppler ultrasound in identifying the occlusive position is 97.1%, accuracy 100%. The positive diagnosis of chronic arterial occlusion in lower extremities by Doppler ultrasound is the same value as DSA, the conventional imaging diagnostic method considered as gold standard. 
Conclusions: through the study, the authors finalize Doppler ultrasound is an very important play and considered as the imaging method of first choice in diagnosis and surveillance of the result of chronic arterial occlusion in lower extremity treatment.

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF