Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2004 - Tập 8 - Số 1
THỰC HIỆN VÀ PHÂN TÍCH NHIỄM SẮC THỂ ĐỒ MỘT SỐ TRƯỜNG HỢP NGHI NGỜ SẢN PHỤ SINH CON DỊ TẬT BẨM SINH

Nguyễn Trí Dũng, Phùng Như Toàn

TÓM TẮT :


ABSTRACT :

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF