Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2010 - Tập 14 - Số 4
TỔNG QUAN VỀ CÁC NGHIÊN CỨU LIÊN QUAN LĨNH VỰC XẠ TRỊ QUA CÁC HỘI THẢO PHÒNG CHỐNG UNG THƯ TP HỒ CHÍ MINH TỪ NĂM 1998 ĐẾN 2009

Cung Thị Tuyết Anh, Hồ Văn Trung, Trần Thị Xuân, Phạm Thị Thùy Trang, Nguyễn Quốc Điền, Lê Văn Đạt Nhân, Nguyễn Quốc Bảo, Phạm Thế Vinh(1)

TÓM TẮT :

Mục tiêu:
Khảo sát các chủ đề, thiết kế và phương thức báo cáo của các nghiên cứu trong nước liên quan lĩnh vực xạ trị để góp phần nâng cao chất lượng của các công trình trong tương lai.
Phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu tổng quan không hệ thống sử dụng các nghiên cứu nguyên thủy được đăng trong Hội thảo Phòng chống Ung thư TP Hồ Chí Minh từ năm 1998 - 2009.
Kết quả: 128 trong số 1093 bài toàn văn được chọn để khảo sát. Phần lớn công trình là nghiên cứu loạt ca đánh giá vai trò của xạ trị triệt để trong điều trị ung thư đầu cổ, phụ khoa, và vú. Thông tin về phương pháp xạ trị, đánh giá hiệu quả, khả năng dung nạp, và các yếu tố ảnh hưởng lên kết quả điều trị cần được bổ sung trong hơn nửa số bài đăng. Việc sử dụng phương pháp thống kê phù hợp và diễn giải kết quả hợp lý cũng cần được các tác giả quan tâm.
Kết luận: Thiết kế và chất lượng báo cáo của các nghiên cứu còn có thể được cải thiện nhiều mặc dù đã có một số dấu hiệu tiến bộ trong 5 năm gần đây.

ABSTRACT :

Objective:To examine the topics, designs, and reporting adequacy of local publications involving radiotherapy in order to improve the quality of future studies.

Method: A non - systematic review of original articles published at the Ho Chi Minh City Annual Conference on Cancer Prevention and Control from 1998 to 2009.Results: Out of 1093 full - text articles, 128 studies were selected for assessment. The majority of these were case series investigating the role of radiotherapy with curative intent for head and neck, gynecological, and breast cancer. Information on radiation methods, efficacy evaluation, tolerability, and outcome-related factors should be supplemented in over half of the sample. Appropriate use of statistical methods and proper interpretation of findings also deserve particular attention.

Conclusion: The designs and reporting quality of local studies on radiotherapy can be substantially improved although there was suggestive evidence of progress during the last five years.

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF