Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2003 - Tập 7 - Số 4
NHẬN XÉT QUA 394 TRƯỜNG HỢP PHẪU THUẬT CẮT TÚI MẬT NỘI SOI TẠI TRUNG TÂM CẤP CỨU TRƯNG VƯƠNG 1998 - 2002

Đặng Tâm và cộng sự

TÓM TẮT :

Phẫu thuật cắt túi mật nội soi đã được thực hiện cho 394 bệnh nhân tại Trung Tâm Cấp Cứu Trưng Vương TP HCM từ 9/1998 đến 10/2002. Chỉ định chủ yếu cho trường hợp sỏi túi mật có triệu chứng. 90 trường hợp (22,8%) được đánh giá là phẫu thuật khó khăn, trong đó 10 trường hợp chuyển mổ hở. Dấu hiệu siêu âm thành túi mật dày hơn 5mm, dấu hiệu siêu âm sỏi vùng cổ túi mật, biểu hiện viêm cấp có ý nghĩa báo trước một cuộc phẫu thuật khó. Kết quả phẫu thuật rất tốt với biến chứng thấp, thời gian nằm viện ngắn.

ABSTRACT :

Laparoscopic cholecystectomy was performed on 394 patients at Trưng Vương Emergency Center HCMC from 9/1998 to 10/2002. Most of indications were symptomatic stones. The operation was difficult in 90 cases, in which 10 cases were converted to laparotomy. Untrasonographic finding of thickness of gallblader wall, untrasonographic finding of cystic duct stones, clinical manifestations of acute inflammation were warning of a difficult operation. Results of operations were exelent with decreased complications, shorten hospitalization

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF