Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2010 - Tập 14 - Số 1
BÓC VỎ NỘI MẠC ĐỘNG MẠCH CẢNH TRONG MỔ BẮC CẦU ĐỘNG MẠCH VÀNH

Trần Quyết Tiến

TÓM TẮT :

Mục tiêu nghiên cứu: Hẹp động mạch vành có thể kèm theo hẹp động mạch cảnh với mức độ hẹp, tỉ lệ thay đổi theo lứa tuổi và theo tác giả khác nhau (2). Một trong những nguyên nhân quan trọng gây đột quị sau mổ bắc cầu động mạch vành là do hẹp nặng động mạch cảnh từ trước mổ. Trong hoàn cảnh phát hiện hẹp động mạch cảnh ở nước ta còn gặp khó khăn nên số bệnh nhân có chỉ định mổ bắc cầu động mạch vành có thể bị hẹp nặng động mạch cảnh là một việc cần quan tâm trong chẩn đoán và phẫu thuật.
Phương pháp nghiên cứu: tiến cứu từ 1 -1 - 2009 đến 12 - 12 2009. Bệnh nhân có chỉ định mổ bắc cầu động mạch vành được làm siêu âm động mạch cảnh theo qui định. Chỉ định mổ bắc cầu động mạch vành và hẹp nặng động mạch cảnh trong cùng một cuộc mổ.
Kết quả nghiên cứu: 5 trường hợp được thực hiện 2 phẫu thuật trong cùng một cuộc mổ. Nam: 3 trường hợp, nữ 2 trường hợp.Tuổi trên 65: 3 trường hợp, còn lại: 62 tuổi và 48 tuổi. Đau ngực không ổn định: 4 trường hợp, đau ngực ổn định 1 trương hợp, CCS: II. Chụp động mạch vành: hẹp thân chung trái: 3 trường hợp, hẹp nặng 3 động mạch vành:2 trường hợp. Hẹp động mạch cảnh không triệu chứng: 4 trường hợp, có triệu chứng: 1 trường hợp. Siêu âm mạch máu: hẹp động mạh cảnh trong 1 bên từ 70% trở lên: 5 trường hợp. Mổ: cầu nối động mạch vành từ 3 - 5 cầu, bằng 2 động mạch vú trong: 4 trường hợp, bằng 1 động mạch vú trong kèm với cầu tĩnh mạch: 1trường hợp. Hậu phẫu: không biến chứng chỉ trừ một trường hợp nhiễm trùng vết mổ cần khâu da thì 2.
Kết luận: Cần phát hiện sớm những trường hợp mắc bệnh hẹp động mạch vành có hẹp nặng động mạch cảnh trong: mổ bóc vỏ nội mạc động mạch cảnh trước, bắc cầu động mạch vành sau. Những trường hợp đã bị hẹp nặng cả 2 động mạch này, nhất là trong diện nguy cơ cao cần tiến hành mổ đồng thời 2 loại phẫu thuật cùng lúc hiệu quả của mổ phối hợp khá rõ. Số liệu còn ít những nhận xét trên chỉ là ban đầu chúng tôi cần tiếp tục nghiên cứu trên số lượng lớn với thời gian theo dõi dài hơn.

ABSTRACT :

Background: The coronary arterial stenosis can be accompanied by the carotid arterial stenosis in many level and rate changed by patient's age (2). One of the important causes which result in stroke after CABG is the severe stenosis of carotid arterial stenosis. Now and day, in our city, the detection and diagnosis of carotid arterial stenosis is still a difficult work in several center. Therefore, the patient, who is operated for coronary artery disease with severe stenosis of carotid artery is the problem which should pay strictly attention.
Material and Method: prospective study. Time: from 1 - 1- 2009 to 12 - 12 - 2009 at the Cardiac surgery Department of Cho Ray Hospital. The patient, who is performed CABG, will be done ultrasound for carotid artery in our criterions. Two procedures: CABG and Endarterectomy for carotid arterial stenosis were performed in the same operation.
Results: CABG and Endarterectomy were perfoermed in 5cases. Male: 3 cases. Femal: 2 cases. Age: over 65 years old: 3 cases, 2 others: 48 and 62 years old. Unstable angina: 4 cases, stable angina: 1 casewith CCS: II. Angiography: severe stenosis of left main coronay artery: 3 cases, severe stenosis of 3 coronary arteries: 2 cases. The severe stenosis of carotid artery: asymptomatic patient: 4 cases and symptomatic patient: 1 case. Ultrasound for vascular disease: severe stenosis of carotid artery in one side: 5 cases. Operation: 3 - 5 grafts for CABG in using 2 internal thoracic arteries: 4 cases and internal graft with vein graft: 1 case. Postoperation: none of complication except one case having infectous incision which need to close the skin in second time.
Conclusion: The early diagnosis of severe stenosis of carotid artery in coronary artery diseases to have a plan for operative strategy.The best way is endarterectomy for carotid artery disease before CABG. The operative strategy depends on the patient's disease, and thiers hight risks. The result is pretty well. The patient number is small and we have learned it tohave some early remarks. We need to study in a large patient number to get the more persuasible conclusion.

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF