Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2006 - Tập 10 - Số 4
VAI TRÒ CỦA GIUN LƯƠN TRONG BỆNH LÝ DẠ DÀY TÁ TRÀNG QUA KHẢO SÁT CÁC BỆNH NHÂN TẠI BỆNH VIỆN TRƯNG VƯƠNG, BỆNH VIỆN BỆNH NHIỆT ĐỚI TP HCM NĂM 2004 - 2006

Trần Phủ Mạnh Siêu, Bùi Trọng Hợp, Nguyễn Thị Minh Tuyết, Ngô Hùng Trí, Trần Thị Kim Dung, Trần Vinh Hiển

TÓM TẮT :

Đặt vấn đề: vai trò của giun lươn gây bệnh ở dạ dày tá tràng là vấn đề chưa được tìm hiểu ở nước ta từ trước đến nay. Tìm hiểu tác nhân giun lươn gây bệnh lý dạ dày tá tràng là vấn đề cấp thiết nhằm góp phần chẩn đoán và điều trị hiệu quả bệnh lý dạ dày tá tràng trong bối cảnh nước ta là vùng dịch tễ nhiễm giun lươn. 
Mục tiêu nghiên cứu: - Chẩn đoán bệnh nhiễm giun lươn trên các bệnh nhân có bệnh lý dạ dày tá tràng bằng các kỹ thuật: ELISA, nội soi dạ dày tá tràng, soi cấy phân. - Xác định tỷ lệ nhiễm Helicobacter pylori trên các bệnh nhân nhiễm giun lươn. - Ghi nhận các đặc điểm về tiền sử, bệnh sử, bệnh nền, dịch tễ học. - Ghi nhận các đặc điểm lâm sàng và cận lâm sàng của bệnh lý dạ dày tá tràng do giun lươn. - Ghi nhận tỷ lệ đáp ứng điều trị đặc hiệu với thiabendazole 25 mg/ kg X 2 / ngày trong 03 ngày. 
Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Khảo sát 447 bệnh nhân có hội chứng dạ dày tá tràng nhập viện tai khoa nội tiêu hoá Bệnh viện Trưng Vương, Bệnh viện Bệnh Nhiệt Đới - Tp HCM từ tháng 10/2004 đến 7/2006. 
Phương pháp: nghiên cứu tiền cứu, sử dụng kỹ thuật ELISA, nội soi dạ dày tá tràng, soi cấy phân trên thạch. Kết quả: Tỷ lệ nhiễm giun lươn ở bệnh nhân có hội chứng dạ dày tá tràng là: 24.6 %. Đa số bệnh nhân có cơ địa suy giảm miễn dịch, tiểu đường, đau dạ dày mãn. Bệnh lý dạ dày tá tràng do giun lươn không có liên quan đến bệnh lý viêm loét dạ dày tá tràng do Helicobacter pylori. Đáp ứng với điều trị đặc hiệu khá cao: 94,54 % 
Kết luận: Giun lươn gây bệnh lý dạ dày tá tràng với tỷ lệ khá cao: 24.6%, có liên quan đến cơ địa suy giảm miễn dịch, tiểu đường, không đồng nhiễm Helicobacter pylori, đáp ứng khá tốt với điều trị đặc hiệu (94.54 %)Do đó tác nhân giun lươn đóng vai trò khá quan trọng trong hội chứng dạ dày tá tràng ở nước ta.

ABSTRACT :

Background: Undrestand the role of Strongyloides stercoralis in gastro-duodenal diseases is urgent need for clinicians in Vietnam - an epidemic area for Strongyloides stercoralis. 
Objectives: - determine prevalence of strongyloidiasis in gastro-duodenal diseases by ELISA, gastro-duodenal endoscopy, stool culture - determine prevalence of Helicobacter pylori infection on strongyloidiasis. - Determine characters of past history, history, epidemiology, underlying diseases. - Determine characters of clinical symptoms, laboratory. - Follow up treatment response by thiabendazole 25mg/kg/day for 03 days. 
Methodology: prospective study, selected 447 patients, used ELISA technique, gastro-duodenal endoscopy, agar stool culture Results: The prevalence of stronngyloidiasis in gastro-duodenal diseases was 24.6 %. Almost of them were immunocompromised, having underlying diseases. The effective of thiabendazole was 94.54 %. There are no relation between Helicobacter pylori and Strongyloides stercoralis in gastro-duodenal diseases. 
Conclusion: Strongyloides stercoralis is common pathogen in gastro-duodenal diseases in Vietnam-an epidemic country. This disease has strong relation with immunocompromised host, chronic gastric diseases, diabetes. Almost patients have good responsive with thiabendazole (94.54 %).

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF