Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2009 - Tập 13 - Số 4
GIÁ TRỊ CỦA QUAN SÁT CỔ TỬ CUNG SAU BÔI ACID ACETIC (VIA) TRONG TẦM SOÁT UNG THƯ CỔ TỬ CUNG

Trần Thị Lợi, Lê Thị Kiều Dung, Trần Lệ Thủy, Hồ Vân Phúc

TÓM TẮT :

Mục tiêu: xác đinh giá trị của xét nghiệm quan sát cổ tử cung sau bôi acid acetic (VIA) trong chẩn đoán ung thư cổ tử cung. Phương pháp nghiên cứu: Trong thời gian từ tháng 4 năm 2008 đến tháng 01 năm 2009, chúng tôi đã thực hiện một nghiên cứu theo thiết kế xét nghiệm chẩn đóan trên 1550 phụ nữ trong lứa tuổi từ 18 đến 69 sinh sống tại TP Hồ Chí Minh. Số phụ nữ trên được chọn ngẫu nhiên từ 20 cụm là các phường xã thuộc 10 quận huyện tại TP Hồ Chí Minh. Các đối tượng tham gia nghiên cứu đều được phỏng vấn bằng một bảng câu hỏi cấu trúc sẵn, được khám phụ khoa và làm các xét nghiệm tầm soát ung thư cổ tử cung gồm phết tế bào cổ tử cung, VIA, sinh thiết cổ tử cung. VIA có 2 giá trị là (+) khi niêm mạc cổ tử cung đổi màu trắng đục sau khi bôi acid acetic 3% và (-) khi không đổi màu. Tiêu chuẩn vàng là kết quả giải phẫu bệnh (GPB) mẫu mô cổ tử cung. Kết quả: Nếu xem GPB bất thường gồm các tổn thương CIN1, CIN2, CIN3, carcinôm cổ tử cung thì VIA có độ nhậy 58,3%, độ đặc hiệu tốt 81,8%. Nếu xác định GPB bất thường gồm các tổn thương CIN2, CIN3, carcinôm cổ tử cung thì VIA có độ nhậy: 73,3%, độ đặc hiệu: 81,7%. Kết luận: ở những nơi nguồn lực yếu, VIA là một xét nghiệm tầm soát ung thư cổ tử cung tốt.

ABSTRACT :

Objective: Determine the qualities of visual inspection with acetic acid (VIA) in cervical cancer screening Method: From April 2008 to January 2009, one diagnosis test study was performed in 1550 sexually active women aged 18-69, living in Ho Chi Minh City. The sample was distributed randomly proportional to the population from 20 wards belonging to 10 districts in Ho Chi Minh City. Data was collected through a structure questionnaire. All women enrolled in the study were offered and received pelvic examination with four tests: VIA, a Pap smear, colposcopy with biopsy. VIA have two values: (+) if acitowhite changed after acetic acid application; (-) if cervical mucosa unchanged after acetic acid application. Pathologic result is the gold standard and has two values depending on the threshold defining disease: level 1 including CIN1, CIN2, CIN3 or carcinoma, level 2 including CIN2, CIN3 or carcinoma. Results: If choose level 1 gold standard, the sensitivity of VIA was 58.3%, specificity was 81.8%. If choose level 2 gold standard, the sensitivity of VIA was 73.3%, specificity was 81.7. Conclusion: In low- resource settings, VIA is a good cervical cancer screening test.

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF