Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2010 - Tập 14 - Số 1
KIM K CÓ THỂ THAY THẾ ĐINH METAIZEAU TRONG ĐIỀU TRỊ GÃY THÂN 2 XƯƠNG CẲNG TAY TRẺ EM: KHẢ NĂNG VÀ HIỆN THỰC

Dương Thanh Bình(1), Đỗ Phước Hùng(2)

TÓM TẮT :

Đặt vấn đề: Đinh Metaizeau đã được sử dụng thành công trong điều trị gãy thân 2 xương cẳng tay trẻ em.Đinh này trong nước chưa sản xuất được. 
Mục tiêu: Thay thế đinh Metaizeau bằng kim K uốn sẳn. 
Phương pháp nghiên cứu: So sánh một số đặc tính cơ học của cả kim K và đinh Metaizeau có cùng kích thước, sử dụng máy kéo của trường Đại Học Bách Khoa. Sử dụng kim K uốn sẳn để điều trị gãy thân hai xương cẳng tay trẻ em.
Kết quả: 10 đinh - kim được kéo. Các thông số cơ bản của 2 loại này gần tương đương nhau: lực tải tối đa K 9381N M 9956N, lực phá hỏng K 5243N M 6014N, ứng suất đàn hồi K 50823Mpa M 50975Mpa. 36 bệnh nhi tuổi từ 6-16tuổi gãy thân 2 xương cẳng tay được nắn kín hoặc mở nhỏ và xuyên kim K nội tuỷ.Thời gian theo dõi trung bình 32,12tháng.Tất cả bệnh nhân đều lành xương với thời gian trung bình 3,36 tháng.Chức năng cẳng tay đạt 97,22% tốt, không có trường hợp nào bị nhiễm trùng.
Kết luận: Kim K hoàn toàn có thể thay thế đinh Metaizeau trong điều trị gãy thân hai xương cẳng tay ở trẻ em.

ABSTRACT :

Background: Percutanneous transphyseal intramedullary Metaizeau pin fixation was proven to be effective on diaphyseal displaced fracture of the forearm in children.This kind of pin is not available in VietNam.
Objectives: To determine if K wire can replace Metaizeau pin relating to the treatment.
Method: Experiment 3mm K wire and Metaizeau are pulled until they are failed. Clinical application Prebended K wire is used to fix diaphyseal displaced fracture of the forearm in children .Results: Experiment 10 K wire and 10 Metaizeau were pulled.The basic parameters of them were nearly similar:Maximal load : K wire 9381N M pin 9956N; failure load: Kwire 5243 N M pin 6014N ; elastic modul :K wire 50823Mpa , M pin 50975Mpa. Clinical application 28 boys and 8 girls, aged 6 to 16 (mean age of 12.25 year) were involved in the study. In 34 patients (94.44%) closed reduction was performed, the remaining 2 (5.56%) closed reduction was supplemented with a mini open reduction. With an average follow-up of 32.12 months, all the patients were union (average 3.36 months), good functional results 97.22%, non deep infection. 
Conclusion: Kirschner wire can be used to replace Metaizeau pin with regard to the achievement of the management of paediatric forearm diaphyseal fracture.

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF