Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2006 - Tập 10 - Số 4
GIÁ TRỊ CỦA BẢNG PHÂN LOẠI ĐẠI HỌC TOKYO HÌNH ẢNH SIÊU ÂM 2D DỰ ĐOÁN ÁC TÍNH KHỐI U BUỒNG TRỨNG

Vũ Thị Kim Chi, Nguyễn Duy Tài, Nguyễn Sào Trung, Nguyễn Đỗ Nguyên

TÓM TẮT :

Mục tiêu Xác định giá trị của bảng phân loại Đại học Tokyo trên siêu âm 2D trong chẩn đoán u buồng trứng. 
Phương pháp Nghiên cứu sử dụng thiết kế bệnh-chứng trong đoàn hệ, với 306 phụ nữ nhập viện và có chỉ định mổ khối u buồng trứng tại bệnh viện Phụ Sản Từ Dũ từ năm 2002 đến 2005. Các đối tượng được siêu âm 2D và Doppler màu trước mổ. Chẩn đoán sau phẫu thuật được xác định bằng giải phẫu bệnh. Tỉ lệ các loại hình ảnh siêu âm ở hai nhóm u ác và lành được so sánh với phép kiểm chi bình phương. Mức độ kết hợp được ước lượng bằng tỉ số số chênh (OR) và khoảng tin cậy (KTC) 95% của OR.
Kết quả Các hình ảnh dự đoán được u ác là VIB, và VIA với độ đặc hiệu trên 95%; các hình ảnh dự đoán được u lành là IA, IIA, IIIA, IIIB, IVA, IVB, VA với độ đặc hiệu trên 80%. Những yếu tố khác có liên quan đến ung thư buồng trứng là tuổi từ 40, nhập viện vì lý do đau bụng, và có tiền căn gia đình. 
Kết luận Những hình ảnh siêu âm 2D theo bảng phân loại của đại học Tokyo có giá trị trong chẩn đoán ung thư buồng trứng. Những yếu tố lâm sàng và dịch tễ học cần được quan tâm trong chẩn đoán.

ABSTRACT :

Objective To determine the validity of the Tokyo classification of 2D ultrasound images in predicting the malignancy of an ovarian tumor. 
Methods Nested case-control design was used with the total of 306 patients admitted to Tu Du Obstetrics and Gynecology Hospital from 2002 to 2005, and being indicated for an ovarian tumor surgery. All the study subjects underwent 2D and color Doppler ultrasound, and final diagnoses were made based on pathological readings. Chi square test was used for the comparison of the proportions of having an ultrasound image in case or control group. Odds ratio and corresponding 95% confidence interval were calculated for the magnitude of association between ultrasound figures and ovarian malignancy. 
Results The images of VIB, and VIA can predict an ovarian cancer with the pecificity of over 95%; while IA, IIA, IIIA, IIIB, IVA, IVB, and VA are associated with benign tumors, with the specificity of over 80%. Other factors related to malignancy are age group over 40 years, chief complaint of an abdominal pain, and having family history.
Conclusion The Tokyo classification of 2D ultrasound images is valid in predicting ovarian malignancy. Other clinical and epidemiologic factors should also be taken into consideration in diagnosing an ovarian tumor.

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF