Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2003 - Tập 7 - Số 4
ĐIỀU TRỊ HẸP NIỆU QUẢN ĐOẠN CHẬU DO LAO BẰNG PHƯƠNG PHẤP CẮM LẠI NIỆU QUẢN VÀO NGÃ NGOÀI BỌNG ĐÁI

Nguyễn Phúc Cẩm Hoàng, Phạm Văn Bùi, Võ Thị Hồng Liên, Nguyễn Ngọc Tiến

TÓM TẮT :

Tác giả trình bày 15 trường hợp hẹp niệu quản đoạn chậu do lao được mổ cắm lại niệu quản vào bọng đái ngã ngoài bọng đái với 4 nam và 11 nữ, 10 ca hồi cứu và 5 ca tiền cứu. Có 10 ca hẹp niệu quản một bên (5 bên phải, 5 bên trái) và 5 ca hẹp hai bên với 20 niệu quản hẹp. Một ca hẹp cả khúc nối trên và khúc nối dưới; 1 ca hẹp+ trào ngược ux niệu quản phải; 1 ca hẹp niệu quản trên thận trái độc nhất; 1 ca hẹp niệu quản hai bên, suy thận. Hai trường hợp mổ cắm lại niệu quản hai bên; 12 trường hợp cắm lại niệu quản một bên; 1 trường hợp cắm lại một bên, cột niệu quản bên kia. Một trường hợp làm bọng đái cơ thăn. Thời gian mổ trung bình là 101,6 phút; lượng máu mất trung bình 68,6ml; thời gian rút thông niệu đạo trung bình là 7 ngày; thời gian nằm viện sau mổ trung bình là 8,13 ngày. Biến chứng sau mổ là tối thiểu:1 ca nhiễm trùng vết mổ nhẹ do tuột ống thông nòng niệu quản; 1 ca chảy máu nhẹ trong bọng đái làm nghẹt thông tiểu; 1 ca sốt nhẹ. Kết quả lâu dài của phẫu thuật khả quan: trên 12 bệnh nhân có làm UIV sau mổ: 8 phục hồi tốt, 3 phục hồi trung bình, 1 không phục hồi; với thời gian theo dõi sau mổ trung bình là 15,5 tháng.

ABSTRACT :

We present 15 cases with tuberculous ureteric stricture treated by extravesical ureteral reimplantation, 4 males and 11 females; 10 retrospective and 5 prospective patients. There were 10 unilateral ureteric strictures (5 on the right, 5 on the left) and 5 bilateral ureteric strictures with total of 20 involved ureters. One case with both UPJ and UVJ strictures; 1 case with stricture and reflux; 1 case with stricture on unique kidney; 1 case with bilateral strictures and uremia. There were 2 bilateral ureteral reimplantations; 12 unilateral ureteral reimplantations; 1 ureteral reimplantation on one side and ligation of ureter on the other side. One case with psoas hitch. Mean operation time: 101.6 minutes; mean estimated blood loss: 68.6 ml; mean time of removal of urethral catheter: 7 days; mean post-op hospital stay: 8.13 days. Post-op complications were minimum: 1 mild wound infection because of ureteral stent migration; 1 moderate intravesical bleeding obstructing the urethral catheter; 1 mild hyperthermia. Long-term results of the operation were satisfactory: on 12 patients performing follow-up IVU, 8 with good amelioration, 3 with pretty good melioration, 1 without amelioration; mean follow-up duration: 15.5 months.

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF