Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2010 - Tập 14 - Số 1
KẾT QUẢ NGẮN HẠN CHỨC NĂNG BÀN CHÂN SAU LẤY GÂN MÁC DÀI LÀM MẢNH GHÉP DÂY CHẰNG

Đỗ Phước Hùng

TÓM TẮT :

Đặt vấn đề : Gân mác dài được sử dụng làm mảnh ghép để tái tạo dây chằng trong một số trường hợp. Liệu rằng lấy gân ghép này có ảnh hưởng đến chức năng bàn chân hay không
Mục tiêu nghiên cứu: Đánh giá chức năng bàn chân sau lấy gân mác dài 
Số liệu và phương pháp nghiên cứu: Gân mác dài được chỉ định cho 15 tường hợp tái tạo dây chằng : 10 trường hợp đứt dây chằng chéo trước có tổn thương dây chằng bên trong, 2 tái tạo lần 2 dây chằng chéo trước, 3 đứt dây chằng chéo sau có tổn thương góc sau ngoài. Các chức năng của gân cơ mác được đánh giá trước và sau mổ, có so sánh với bên lành.Các biến chứng khác sau lấy gân cũng được ghi nhận và theo dõi 
Kết quả: Thời gian theo dõi trung bình là 14,5 tháng. Không ghi nhận bất cứ biến chứng nào về thần kinh hay mạch máu.Chức năng dạng và sấp bàn chân có suy yếu sau mỗ nhưng phục hồi hoàn toàn sau 6 tuần.Bệnh nhân không than phiền gì về bàn chân hay cổ chân.Không có bệnh nhân nào bị bàn chân bẹt hơn trước mổ, có cảm giác mất vững hay chấn thương cổ chân. 
Kết luận: Lấy gân mác dài ảnh hưởng rất ít đến chức năng bàn chân.

ABSTRACT :

Background: Using peroneous longus tendon to reconstruct ligament can be indicated in some specific situations.
Purpose: to answer the question "can foot functions be deficient after harvesting peroneous longus tendon?"
Method and materials: Peroneous longus tendon was used in 15 cases of ligament reconstruction (10 ACL with ML injuried, 2 ACL revisions, 3 PCL accompanied with LPC injuries).The functions of peroneous longus such as eversion,abduction,gait, protection would be evaluated. The complications after harvesting the tendon were also identified and followed up. Results: The average of follow-up was 12.5 months. There were no any complications of vessels and nerves (motor and sensation). Eversion and abduction were deficient but recovery completely after 6 weeks.The patients complained about neither ankle nor foot when walking or running.No one has got ankle injury , abnormal gait or giving way feeling.
Conclusions Harvesting peroneous longus tendon can affect litle foot functions.

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF