Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2006 - Tập 10 - Số 4
NỘI SOI CHẨN ĐOÁN VÀ ĐIỀU TRỊ MỘT TRƯỜNG HỢP TINH HOÀN TRONG Ổ BỤNG HIẾM GẶP

Trần Thanh Trí, Phạm Ngọc Thạch, Nguyễn Văn Quang, Trần Đông A

TÓM TẮT :

Tinh hoàn lạc chỗ là môt dị tật bẩm sinh hiếm gặp. Trong đó, tinh hoàn lạc chỗ trong ổ bụng vẫn chưa được đề cập đến. Tinh hoàn lạc chỗ trong ổ bụng là tinh hoàn nằm trong ổ bụng, hưng nằm ngoài con đường di chuyển của tinh hoàn từ vùng lưng sau phúc mạc cho đến lỗ bẹn sâu. Nội soi ổ bụng đóng vai trò rất quan trọng trong chẩn đoán và điều trị những trường hợp này. Cơ chế bệnh sinh, đặc điểm giải phẫu học và phương pháp điều trị sẽ được bàn đến trong bài viết này.

ABSTRACT :

Testicular ectopia is rare. Bilateral intra-abdominal testicular ectopia has not been reported. intra-abdominal testicular ectopia is the condition in which the testis is in the abdomen but out of the normal way from the lumbar region to the internal inguinal ring. Laparoscopy is the most effective technique for managing this abnormal. The pathogenesis, the anatomical features and the management of this abnormal are discussed in this article.

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF