Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2006 - Tập 10 - Số 1
NGHIÊN CỨU GÂY MÊ PHỐI HỢP CÂN BẰNG TRONG PHẪU THUẬT SỎI MẬT Ở BỆNH NHÂN LỚN TUỔI

Nguyễn Văn Chừng, Nguyễn Văn Chinh

TÓM TẮT :

Bệnh sỏi đường mật là một bệnh khá phổ biến ở nước ta, nhưng nguyên nhân bệnh sinh ngày nay khoa học chưa giải thích thoả đáng, nên phương pháp phòng ngừa và điều trị còn khó khăn phức tạp. Nguy cơ khi gây mê thường liên quan với những bệnh kèm theo khi tuổi tăng hơn là bệnh nhân có số tuổi cao đơn thuần. Từ tháng 01/2003 đến tháng 02/2004, chúng tôi đã thực hiện gây mê toàn diện cho 149 trường hợp mổ sỏi mật cho bệnh nhân lớn tuổi tại BV. Bình Dân, gồm có 45 trường hợp mổ cấp cứu và 104 trường hợp mổ chương trình. Rối loạn về huyết động học trong lúc gây mê có mối liên quan với bệnh nhân có bệnh ly đi kèm trước mổ. Do đó, đánh giá trước mổ nên chú ý xác định các bệnh lý kèm theo để có thể dự đoán những khó khăn trong lúc gây mê. Phương pháp vô cảm: phối hợp cân bằng là thích hợp nhất cho bệnh ly phức tạp này.

ABSTRACT :

Biliary stone is a popular disease with very hard treatment. Anesthetic risk correlates much better with the presence of coexisting diseases than chronologic age. From January 2003 to February 2004, the Department of Reanimation - Anesthesiology at BinhDan hospital, we have studied 149 cases elderly patients undergoing elective and emergency biliary stones operation. The adverse hemodynamic effects during anesthesia correlated with coexisting diseases. Therefore, preanesthetic evaluation should concentrate on the identification of age-releted diseases. Associated balanced anesthesia should be suitable for biliary stones operations

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF