Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2001 - Tập 5 - Số 1
PHỐI HỢP PHƯƠNG PHÁP THÔNG TIỂU SẠCH CÁCH QUÃNGVỚI PHẪU THUẬT TẠO HÌNH BÀNG QUANG BẰNG RUỘT

Nguyễn Văn Ân, Ðào Quang Oánh *, Vũ Văn Ty*, Vũ Lê Chuyên*, Nguyễn Tuấn Vinh*,Bùi Văn Kiệt*, Phan Trường Bảo*, Dương Quang Triết*

TÓM TẮT :

Kỹ thuật thông tiểu sạch cách quãng (TTSCQ), được tác giả Lapides ở Mỹ đề xuất từ năm 1972, hiện nay đã được phổ biến rộng rãi trên thế giới để điều trị các bệnh nhân bị rối loạn chức năng đường tiểu dưới như bệnh lý bàng quang thần kinh (BQTK). Từ năm 1994, chúng tôi đã áp dụng phương pháp này cho 53 trường hợp (t/h) phẫu thuật tạo hình bàng quang bằng ruột, bao gồm 39 t/h mở rộng bàng quang bằng ruột (MRBQBR), 2 t/h thay thế bàng quang bằng ruột (TTBQBR) và 12 t/h tạo túi chứa nước tiểu với miệng chuyển lưu có kiềm chế. Sự phối hợp này đem lại lợi ích cho cả hai phương pháp điều trị nêu trên: giúp mở rộng khả năng thành công cho các phẫu thuật tạo hình bàng quang bằng ruột, mặt khác cũng mở rộng chỉ định cho phương pháp TTSCQ.

ABSTRACT :

The technique of clean intermittent catheterization, promoted by J. Lapides in the United States since 1972, has become popularizing worldwide for treatment the patients with lower urinary tract dysfunction such as neurologic bladder. Since 1994, we have applied this technique for 53 cases of intestinocystoplasty including 39 augmentation intestinocystoplasties, 2 substitution intestinocystoplasties, and 12 urinary pouches with continent stoma. This combination makes benefit to the both methods of treatment: expanding the possibilities of succession for intestinocystoplasties, and in the other hand widening the indications for the technique of clean intermittent catheterization.

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF