Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2011 - Tập 15 - Số 2
BƯỚC ĐẦU NHẬN XÉT KẾT QUẢ THUYÊN TẮC MẠCH HÓA DẦU TRONG ĐIỀU TRỊ UNG THƯ BIỂU MÔ TẾ BÀO GAN NGUYÊN PHÁT Ở BỆNH NHÂN LỚN TUỔI TẠI BỆNH VIỆN THỐNG NHẤT

Thái Thị Phương Liên, Nguyễn Đức Trường

TÓM TẮT :

TÓM TẮTMục tiêu: Nhận xét bước đầu về kết quả tắc mạch hóa dầu trong điều trị ung thư tế bào gan nguyên phát ở bệnh nhân lớn tuổi tại bệnh viện Thống Nhất TP HCM từ tháng 4/2005 đến 5/2009.Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Chúng tôi nghiên cứu trên 66 bệnh nhân lớn tuổi bị ung thư biểu mô tế bào gan nguyên phát, 34 bệnh nhân được thực hiện thuyên tắc mạch hóa dầu (TOCE) và 32 bệnh không thực hiện TOCE. PP: Mô tả cắt ngang có theo dõi dọc, tiền cứu.Kết quả: 66 bệnh nhân lớn tuổi được chọn nghiên cứu: 57 nam, 9 nữ, tuổi trung bình của các đối tượng nghiên cứu là 68,8 ± 6,07tuổi (60-80). Không có sự khác biệt với p > 0,05 về giới, tuổi, phân độ Child-Pugh, nguyên nhân cũng như các dấu hiệu lâm sàng, cận lâm sàng giữa nhóm có TOCE và không có TOCE. Nguyên nhân ung thư gan nguyên phát thường gặp ở bệnh nhân lớn tuổi gồm: 75,8% nhiễm viêm gan siêu vi B, 16,7% nhiễm viêm gan siêu vi C và 7,6% nguyên nhân khác. Số lượt làm TOCE 1 lần: 29,4%, 2 lần: 41,2%, 3 lần: 17,6%, 4 lần: 11,8%. Kích thước trung bình của khối u trước khi TOCE là 5,9 ± 2,51cm và sau TOCE là 4,84,85 ± 2,04cm (p < 0,05). Thời gian sống trung bình là 18,65 ± 4,79 tháng đối với nhóm có TOCE và 12,81 ± 3,15 tháng đối với nhóm không có TOCE (p < 0,05); thời gian tái phát sau TOCE trung bình là 10,62  2,46 tháng. Mối tương quan: Có tương quan nghịch giữa thời gian sống, thời gian tái phát với nồng độ AFP (r = -0,34, r = -0,3, p < 0,05). Về biến chứng sau TOCE: trong khoảng 1 tuần lễ đầu sau TOCE bệnh nhân thường sẽ có những triệu chứng như buồn nôn (32,4%), nôn (20,6%), đau vùng gan (11,8%), sốt (35,3%).Kết luận: Ở những bệnh nhân lớn tuổi ung thư biểu mô tế bào gan nguyên phát được điều trị bằng TOCE nhận thấy kích thước trung bình của khối u giảm, thời gian sống trung bình kéo dài so với nhóm không điều trị với p < 0,05.

ABSTRACT :

ABSTRACTObjective: The aim of this study was to evaluate the result of Transarterial Oily Chemo Embolization (TOCE) in treatment of primary hepatocellulo carcinoma in older patients at Thong Nhat hospital, from April 2005 to May 2009.Materials and methods: We studied 66 older patients with primary hepatocellulo carcinoma, 34 patients was treated by TOCE and 32 patients was not treated by TOCE. Methods: Prospective, descriptive, longitudinal cross-sectional study. Results: 66 older patients included this study: 57of them were male, 9 of them were female, and their mean age was 68.8 ± 6.07 years (60-80). In there, 34 patients was treated by TOCE and 32 patients was not treated by TOCE. There was no signigficant difference (p > 0.05) between these two groups at age, gender, Child-Pugh, clinical and paraclinical characteristics and viral hepatitis. The most common cause of primary hepatocellulo carcinoma in older patients is: 75.8% hepatitis B virus (HBV), 16.7% hepatitis C virus (HCV) and 7.6% other. The session of TOCE for 1 time: 29.4%, 2 times: 41.2%, 3 times: 17.6%, 4 times: 11.8%. The mean tumor size before TOCE is 5.9 ± 2,51cm and after TOCE 4.85 ± 2.04 cm (p < 0.05). The mean of survival time was 18.65 ± 4.79 months with TOCE and 12.81 ± 3.15 months without TOCE (p < 0.05). The mean of relapse time with TOCE was 10.62  2.46 months. Correlation: a significant (p < 0.05) reverse correlated with the mean of survival time and the mean of relapse time to AFP. Complications (symptoms) after the first week treating by TOCE: the most frequent symptoms of TOCE are nausea (32.4%), vomiting (20.6%), pain and /or discomfort on the right side of the abdomen (11.8%), fever (35.3%).Conclusion: The mean tumor size was significantly smaller and survival time was significantly longer in the older patients with primary Hepatocellulo Carcinoma that was treated by TOCE.

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF