Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2010 - Tập 14 - Số 1
KẾT QUẢ PHẪU THUẬT BỆNH HẸP ỐNG SỐNG THẮT LƯNG

Nguyễn Thế Luyến

TÓM TẮT :

Đặt vấn đề: Hẹp ống sống thắt lưng là một bệnh lý gặp ở người lớn tuổi, nó ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt của người bệnh, có nhiều trường hợp cần phải can thiệp phẫu thuật. Vấn đề là phẫu thuật mở rộng ống sống giải ép rễ thần kinh có bảo đảm được sự ổn định và vững chắc của cột sống hay không?
Mục tiêu: Đánh giá đặc điểm lâm sàng, hình ảnh học và kết quả điều trị phẫu thuật hẹp ống sống thắt lưng.
Phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu 95 trường hợp hẹp ống sống thắt lưng tại Bệnh viện Đại học y dược từ tháng 12 - 2007 đến 9 - 2009. Phân loại hẹp ống sống theo Arnoldi(1). Phẫu thuật mở cửa sổ liên bản sống làm rộng ống sống và giải ép rễ thần kinh bị chèn ép. Đánh giá kết quả theo tiêu chuẩn của Kirkaldy Willis.
Kết quả: 97,65% tốt, 2,1% khá, không có loại trung bình và kém.
Kết luận: Điều trị hẹp ống sống thắt lưng bằng phẫu thuật mở cửa sổ liên bản sống, mở rộng ống sống giải ép rễ thần kinh đem lại kết quả tốt cho người bệnh và bảo toàn được sự ổn định, vững chắc của cột sống.

ABSTRACT :

Background: Lumbar spinal stenosis is a disease involved in older patients. It influences daily living and the capacity for working of the patients. Some of patients require spinal surgery. The question is whether the laminoplasty and neurological decompression ensure the stability of the spine.
Purpose: To determine the clinical character, medical imaging and the result of surgical treatment of lumbar spinal stenosis.
Method: + To research 95 cases of lumbar spinal stenosis were treated at Medical University Hospital from December 2007 to September 2009. + To classify the lumbar spine stenosis cases based on ARNOLDI(1) system. + To make interlamina fenestration and neurologic decompression. + To assess the result based on Kirkaldy - Willis's standard(6).
Results: Good 97,65%, Fair 2,1%, not any poor cases.
Conclusion: Surgical treatment of lumbar spinal stenosis with interlamina fenestration and neurological decompression achieves the good results and spinal stability for the patients.

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF