Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2003 - Tập 7 - Số 1
TẠO HÌNH TỨC THÌ TUYẾN VÚ BẰNG VẠT DA CƠ LƯNG RỘNG TỰ THÂN SAU PHẪU THUẬT ĐOẠN NHŨ

Nguyễn Việt Thành

TÓM TẮT :

Tác giả hồi cứu 12 trường hợp tạo hình tuyến vú tức thì ở bệnh nhân ung thư vú bằng vạt da cơ lưng rộng tự thân tại bệnh viện CIVIL-thành phố Strasbourg-nước Pháp từ 8/1996 đến 3/ 2000. Kết quả cho thấy đây là kỹ thuật an toàn (tỷ lệ hoại tử vạt da cơ 0%), biến chứng gặp nhiều nhất là tụ dịch (41,70%) nhưng đây là biến chứng dễ xử lý và không ảnh hưởng đến kết quả phẫu thuật

ABSTRACT :

The author reviewed 12 cases of immediate breast reconstruction with autogenous latissimus dorsi muscle flap for breast cancer at Civil hospital in French during 8/1996-3/2000. The author recognized that this is a safe technique (rate of flap necrosis is 0%) and that the seroma is the most frequent complication (41,70%) but no impact on the result of operation.

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF