Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2003 - Tập 7 - Số 1
HỒI CỨU 60 TRƯỜNG HỢP BẤT THƯỜNG HÌNH THÁI BỀ MẶT THAI NHI ĐƯỢC KHẢO SÁT BẰNG SIÊU ÂM 3 CHIỀU

Jasmine DCB Thanh Xuân, Nguyễn Kim Thái

TÓM TẮT :

Hồi cứu 60 trường hợp thai nhi có dị dạng hình thể bên ngoài trên tổng số 12.127 trường hợp thai phụ được khám bằng siêu âm 3 chiều từ 1/1/ 2001 đến 30/ 9/ 2002 tại Trung tâm Y khoa Medic. Kết quả: thai vô sọ: 16/60 ca(26%), sứt môi có hoặc không kèm chẻ vòm hầu: 16/60 ca (26%),lymphangioma đầu - mặt- cổ: 7/60 ca (11,6%), thoát vị rốn: 7/ 60 (11,6%) ca, thoát vị não- màng não: 4/60 ca, hở cơ thành bụng: 4/60 ca, bất thường xương (bao gồm tay, và/ hoặc chân khoèo, tay chân ngắn, không có xương quay, vẹo cột sống, tay 6 ngón,...) 14/ 60 ca (23%), song thai dính nhau kèm đa dị tật 1/ 60 ca... Kết luận: Bất thường thai có thể có một hoặc nhiều dị tật đi kèm. Siêu âm 3 chiều giúp: 1) Mô tả vàphân biệt được các cấu trúc bề mặt thai nhi, 2) Phát hiện sớm các dị tật (17/60 ca:(28%) phát hiện dị dạng thai từ 14-18 tuần tuổi), 3) Phát hiện và loại trừ dị dạng thai nhi dưới nhiều góc độ khác nhau, 4) Đánh giá rõ hơn về mức độ dị dạng, 5) 16/ 60 trường hợp kèm đa ối, là điều kiện tốt để khảo sát thai nhi bằng siêu âm 3 chiều. Qua đó làm tăng sự tin tưởng khi phải loại bỏ thai dị dạng, định hướng tiếp theo trong việc truy tìm các hội chứng bất thường về nhiễm sắc thể, tránh cho ra đời những trẻ tật nguyền là gánh nặng cho gia đình và xã hội.

ABSTRACT :

12.127 cases of pregnancy have been diagnosed by 3D- ultrasonography from January 2001 to September 2002 in MEDIC. So 60 cases have been chosed because of abnormal fetal shape. These are the abnormalities: Anencephaly (16/ 60), Labial cleft with or without palatine cleft (16/60), Lymphangioma of head and neck (7/60), Omphalocele (7/60), Meningocele (4/60), Laparochisis (4/60), abnormalities of bone (14/60), Siamese brothers (1/60).... So 3D ultrasonography helps us to: Describe and differenciate the external structures of the fetus. Discover earlier the fetal abnormalities. Eliminate some fetal abnormality suspected on 2D ultrasonography. Evaluate the grade of abnormality.

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF