Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2011 - Tập 15 - Số 1
KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ CARCINÔM DẠ DÀY TẾ BÀO NHẪN

Đỗ Đình Công, Võ Duy Long

TÓM TẮT :

TÓM TẮTĐặt vấn đề: Carcinôm tế bào nhẫn dạ dày thường có tiên lượng xấu. Nghiên cứu này nhằm đánh giá đánh giá kết quả điều trị ngoại khoa carcinôm tế bào nhẫn dạ dày.Phương pháp nghiên cứu: Hồi cứu 104 bệnh nhân carcinôm tế bào nhẫn dạ dày được phẫu thuật cắt dạ dày tại bệnh viện Đại Học Y Dược TPHCM từ 1/2005 đến 8/2010.Kết quả: Tỉ lệ carcinôm tế bào nhẫn dạ dày chiếm 13,9%. Đa số các trường hợp (94,2%) ung thư ở giai đoạn tiến triển. Tỉ lệ sống còn sau 1, 2, 3 và 5 năm lần lượt là: 82,3%, 65,3%, 56,4% và 30,5%.Kết luận: Carcinôm tế bào nhẫn dạ dày thường có tiên lượng xấu. Phẫu thuật cắt dạ dày và nạo hạch rộng rãi được áp dụng để điều trị

ABSTRACT :

ABSTRACT Background: Gastric signet ring cell carcinoma (SRC) is a histological type based on microscopic characteristics. This study is to evaluate the prognosis of signet ring cell adenocarcinoma of the stomach.Methods: We reviewed the records of 104 consecutive patients diagnosed with gastric signet ring cell carcinoma who were underwent gastrectomy from January 2005 to August 2010 at University Medical Center.Results: The incidence of gastric signet ring cell carcinoma was 13.9%. Most of cases (94.2%) was the advanced stage. The 1, 2, 3 and 5-year survival rate for SRC was 82.3%, 65.3%, 56.4% và 30.5%.Conclusions: Gastric signet ring cell carcinoma had a bad prognosis. Curative surgical operation with extended lymph node dissection is recommended

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF