Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2009 - Tập 13 - Số 5
SẸO HẸP THANH QUẢN Ở TRẺ EM

Đặng Hoàng Sơn

TÓM TẮT :

Đặt vấn đề: Sẹo hẹp thanh quản là một trong những tai biến khó điều trị nhất, gây tốn kém mất thời gian cho người bệnh. Gần đây trên thế giới áp dụng phương pháp điều trị bằng nội soi, laser kết hợp mitomicine -C tại chỗ thành công với tỉ lệ khá cao. Vì thế chúng tôi thử tìm phương pháp điều trị có kết quả nhất cho BN qua nghiên cứu sau đây. Thiết kế nghiên cứu: Nghiên cứu tiền cứu - áp dụng lâm sàng Phương pháp: Chúng tôi tiến hành đánh giá phương pháp này bằng cách cắt sẹo qua nội soi thanh quản với laser diode và Mitomicine -C tại chỗ trên 14 bệnh nhân tuỗi từ 15 tuổi trở xuống. Những bệnh nhân này được chẩn đoán xác định sẹo hẹp thanh quản tại khoa Tai Muĩ Họng Bệnh viện Nhi Đồng 1 bằng nội soi thanh quản và CT Scan thanh quản, độ hẹp thanh quản được đánh giá theo Cotton Meyer. Kết quả: Tất cả có 14 bệnh nhi (9 nam, 5 nữ) bị hẹp thanh quản do đặt nội khí quản trên 07 ngày. 7,14% ca thành công ngay sau 10 ngày đặt stent, 57% ca phải soi nong laị sau một tháng (nong lần 1), 21% ca phải soi nong lần hai (1tháng sau soi nong lần 1), 15% ca phải phẫu thuật đường ngoài. Kết luận: Như vậy seọ hẹp thanh quản vẫn là một thách thức trong điều trị, tuy nhiên cho đến nay nội soi, laser cắt sẹo kết hợp mitomicine tai chỗ vẫn là chọn lưạ có kết quả cao nhất (70%) cho các bệnh nhân bị seọ hẹp thanh quản dạng màng.

ABSTRACT :

Objective: Laryngeal stenosis is one of the most difficult in treatment, it's take time to treat and it's a burden for patients and their family so we try to find out the effective tretment for our patients by assessing the efficacy of endoscopic laser incision with mitomicine - C insitu in managing laryngeal stenosis in children in ENT department of PH I on 14 patients in the last two years. Study design: Prospective - clinical application Method: These patient was diagnosis of laryngeal stenosis by CT scan and laryngeal endoscopy. The degree of stenosis is define base on the definition of Cotton Meyer. All these patients were under the suspending laryngoscopy with telescope O degree 2.8mm diameter and the scar was injected mitomicine 0,1ml (0.2mg) each point at 4 point then be cut in 4 incision by laser diode. After incision we put the stent through the scar, the stent will be removed after 10 day, then assessing the result by making endoscopy each month and dilating if there is still be stenosis. Results: There are total 14 patients, 9 boys and 5 girls. They are all get stenose of larynx because of leaving the endotracheal tube more than 7 days in the trachea. 7,14% cases succeed after removing the stent. 57% cases must be dilated after one month (first dilaltion). 21% cases must be dilated second time after one more month (second dilation) 15% must be operated by open surgery Conclusion: Endoscopy with laser insion, and mitomicine insitu is the good choice up to this time for the membrane scar of laryngeal stenosis with 70% cases were succeeded in this study.

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF