Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2011 - Tập 15 - Số 2
BÁO CÁO CA LÂM SÀNG: SẢN PHỤ VÀ SƠ SINH SỐNG SÓT SAU TẮC MẠCH ỐI

Vũ Thị Thu Hiền, Nguyễn Nhật Hoan

TÓM TẮT :

TÓM TẮTMục tiêu: Báo cáo chẩn đoán và điều trị thành công 1 ca tắc mạch ối xuất hiện trong chuyển dạ, cả sản phụ và sơ sinh đều được cứu sống. Ca lâm sàng: bệnh nhân nữ 31 tuổi, thai 34 tuần, tiền sử khỏe mạnh PARA 1011, đột ngột có các dấu hiệu và triệu chứng điển hình trên lâm sàng và cận lâm sàng được chẩn đoán tắc mạch ối trong chuyển dạ.Kết quả: Bệnh nhân được nhanh chóng đặt nội khí quản và thở máy trong 20 giờ, duy trì vận mạch bằng Dobutamin và Adrenalin, được truyền 3600 ml hồng cầu khối, 2250 ml huyết tương tươi đông lạnh, 300 ml tiểu cầu khối, 300 ml Cryo. Không tìm thấy hình ảnh của vật thể ối trên tiêu bản nhưng tất cả các biểu hiện lâm sàng cho thấy bệnh cảnh tắc mạch ối. Bệnh nhân chuyển khỏi phòng hồi sức sau 4 ngày, cả mẹ và con xuất viện 13 ngày sau mổ. Tại thời điểm ra viện, cả mẹ và con không có biểu hiện di chứng.Kết luận: Mặc dù đã có rối loạn huyết động và rối loạn đông máu, nhờ chẩn đoán, điều trị, xử trí đúng và kịp thời dẫn tới kết quả thành công.

ABSTRACT :

ABSTRACTObjectives: We report a case of amniotic fluid embolism during the peripartum period in which both the mother and newborn survived.Case report: A 31 year-old woman at 34 weeks of gestation, uneventful antenatal history PARA 1011, suddenly performed typical clinical and laboratory signs and symptoms as a case of amniotic fluid embolism.Results: She was intubed for mechanical respiratory in 20 hours, Dobutamin and Adrenalin infusion was introduced, fluid resuscitation was continued with a total of 3600 ml of red blood packed cells, 2250 ml of fresh frozen plasma, 300 ml of platelets, 300 ml of Cryo. We found no amniotic fluid cells on maternal blood specimens, however, clinical manifestations suggested a case of Amniotic fluid embolism. The patient stayed in the ICU in 4 days and discharged the hospital on the thirteenth post-operative day with no neurologic sequelae. Her baby was deemed normal on subsequent follow-up at the outpatient clinic.Conclusion: Despite intraoperative haemodynamic compromise and coagulopathy, expeditious cardiopulmonary resuscitation and supportive therapy resulted in favourable maternal and fetal outcome.

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF