Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2003 - Tập 7 - Số 1
CHẨN ĐOÁN VÀ ĐIỀU TRỊ BỆNH NHÂN THIẾU MÁU TẠI BV NHI ĐỒNG 1

Lâm Thị Mỹ

TÓM TẮT :

Nghiên cứu này thực hiện trên 128 ca thiếu máu nhập viện lần đầu tại BVNĐ 1 từ 01/06/02-30/12/02. Kết qủa nghiên cứu cho thấy: xác định nguyên nhân thiếu máu đạt 87.5%,chỉ định truyền máu đạt 65.6%, điều trị an toàn đạt tỉ lệ 73.43%.Các nguyên nhân thiếu máu thường gặp là Thiếu máu thiếu sắt,Bạch huyết cấp,Suy tuỷ, Thalassemia. Tần suất thiếu máu cao nhất ở trẻ dưới 6 tuổi (62.5%).Thiếu máu trung bình và nặng chiếm tỉ lệ 55,46 %.Xét nghiệm đầu tiên công thức máu và phết máu được thực hiện (100% và 94.7%).Hb giảm trung bình và nặng chiếm 57.0%,tỉ lệ MCV giảm là 37%,tỉ lệ bạch cầu thay đổi số lượng là 25.6% và tiểu cầu giảm là 32%; 46% ca làm tuỷ đồ đã giúp xác định được 81.3% các bệnh tại tuỷ xương.Thời gian nằm viện ≤ 7 ngày đạt 53.1%,chỉ có 9.3% trên 14 ngày.Hồng cầu lắng là chế phẩm truyền máu chiếm tỉ lệ cao nhất 46.4%, máu toàn phần chỉ có 21.4%.

ABSTRACT :

This study included 128 anemic patients who were admitted to the Children's Hospital No.1 in Ho Chi Minh City, for the first time, from 1st June 2002 to 30th Dec 2002. The result showed that the successful rate of the causal identification was about 87.5%, the rate of need for transfusion was 65.5%, and the safety in treatment attained 73.43% patients. Common causes of anemia were iron deficiency, leukemia, aplastic anemia, and thalassemia. Children under 6 years of age were the highest group getting anemia (62.5%). 55.46% patients had severe or moderate anemia. Patients were assessed in using blood count, 100%)and blood film (94.7%). 57% patients had a severe or moderate reduction of hemoglobin concentration, 37% patients got microcytic (decreased MCV), 25.6% had changes in white blood count, and the rate of thrombopenia was 32%. Myelogram was performed in 46% patients; this helped to identify 81.3% the causes of bone marrow disorders. 51.3% patients had less than 7 days to stay in hospital; only 9.3% patients needed more than 14 days for treatment. 46.6% patients were given packed red cells, whereas only 21.4% received whole blood transfusion.

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF