Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2010 - Tập 14 - Số 1
KẾT QUẢ SỚM CỦA ĐIỀU TRỊ PHẪU THUẬT UNG THƯ TRỰC TRÀNG QUA NGẢ SOI Ổ BỤNG

Nguyễn Hoàng Bắc, Nguyễn Hữu Thịnh

TÓM TẮT :

Đặt vấn đề: Ung thư trực tràng là bệnh thường gặp. Phẫu thuật nội soi điều trị ung thư trực tràng có nhiều ưu điểm
Phương pháp: Nghiên cứu hồi cứu các trường hợp phẫu thuật nội soi ung thư trực tràng tại bệnh viện Đại học Y Dược từ 01/2003 - 06/2009
Kết quả: có 482 bệnh nhân bao gồm 317 trường hợp có u ≥6cm từ rìa hậu môn, 165 trường hợp u <6cm. Có 329 trường hợp cắt đoạn đại trực tràng, 19 nối đại tràng ống hậu môn, 134 phẫu thuật Miles. Thời gian mổ trung bình 212±41 phút. Có 21 trường hợp chuyển mổ mở. Hai bệnh nhân bị tổn thương niệu quản, 22 bệnh nhân (6%) xì miệng nối đại trực tràng, bệnh nhân tắc ruột sớm sau phẫu thuật Miles. Thời gian nằm viện trung bình 6,9 ngày.
Kết luận: Phẫu thuật nội soi điều trị ung thư trực tràng an toàn, hiệu quả với biến chứng thấp, thời gian nằm viện và hồi phục ngắn.

ABSTRACT :

Overview: Rectal cancer is a common cancer in Vietnam. Laparoscopic surgery for cancer of rectum has shown severals advantages.
Methods: Retrospective study, assembling all cases of rectal cancer treated by laparoscopic surgery at University Medical Center from Jan 2003 to June 2009
Results: There were 482 patients including 317 tumours above 6cm from anal verge, 165 tumours below 6cm. Surgical procedures applied: 329 anterior resections or low anterior resection, 19 colo-anal anastomoses, 134 abdominoperineal resections. The mean operating times was 212 minutes. There were 21 conversions, 2 ureteral injuries, 22 (6%) colo-rectal anastomotic leakages, 3 early intestinal obstructions after Miles procedure. The mean hospital stay was 6.9 days.
Conclusions: Laparoscopic surgery for rectal cancer is a feasible and safe procedure with low morbidity, faster recovery.

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF