Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2010 - Tập 14 - Số 1
ĐÁNH GIÁ ĐIỀU TRỊ GÃY CỔ PHẪU THUẬT XƯƠNG CÁNH TAY DI LỆCH BẰNG CHÙM KIM KIRSCHNER NỘI TỦY KÍN NGƯỢC DÒNG DƯỚI MÀNG TĂNG SÁNG

Nguyễn Việt Trung(1), Ngô Bảo Khang(2), Đỗ Phước Hùng(2)

TÓM TẮT :

Đặt vấn đề Khuynh hướng hiện nay trong đìều trị cổ phẫu thuật xưong cánh tay là can thiệp tối thiểu nhằm bảo tồn tối đa mô mềm. Có nhiều phưong pháp cố định bằng đinh xương sau khi nắn kín. Điểm xuyên đinh là cũng là vấn đề đang được quan tâm.
Mục tiêu nghiên cứu: Đánh giá kết quả phương pháp xuyên chùm kim Kirschner kín từ ngay dưới lồi củ den ta trong điều trị gãy cổ phẫu thuật xương cánh tay có di lệch.
Phương pháp nghiên cứu: Tiền cứu áp dụng cho những trường hợp gãy 2 mảnh theo phân loại Neer .Xương gãy được nắn kín và cố định bằng chùm kim K uốn cong sẳn dưới màng tăng sáng. Điểm vào của kim ngay dưới lồi củ den ta.Kim được xoay theo nhiều hướng khác nhau. Đánh gía hiệu quả của phương pháp qua tỉ lệ phục hồi giải phẫu , chức năng và các biến chứng.
Kết quả: Từ tháng 4 năm 2004 đến tháng 4 năm 2008 tại Khoa Chấn Thương Chỉnh Hình Bệnh viện Nhân Dân Gia Định, thực hiện 35 trường hợp.Thời gian theo dõi trung bình 26,4 tháng. Di lệch xương trong quá trình điều trị là 4 trường hợp chiếm 11,2%. Thời gian lành xương trung bình là 5,2 tuần. Kết quả phục hồi giải phẫu. Kết quả phục hồi giải phẫu đánh giá tốt chiếm tỷ lệ 86% (30 trường hợp), khá 5,6% (2 trường hợp), trung bình 5,6% (2 trường hợp), xấu 2,8% (1 trường hợp). Kết quả phục hồi chức năng. Kết quả phục hồi chức năng đánh giá theo bảng thang điểm của NEER, tốt chiếm 83,2% (29 trường hợp), khá 8,4% (3 trường hợp), trung bình 5,6% (2 trường hợp), xấu 2,8% (1 trường hợp).Biến chứng sau mổ 2 trường hợp di chuyển kim chiếm 5,6%Kết luận Phương pháp nắn kín và xuyên chùm kim nội tủy dưới màn tăng sáng là phương pháp kết hợp xương với bất động đủ vững chắc, giúp xương mau lành và đem lại chức năng vận động tốt cho bệnh nhân sau mổ.

ABSTRACT :

Background: The current tendency of treatment of displaced fracture of the proximal humerus is less invasive in order to preverse maximally soft tissue. There are some methods for fixation used after closed reduction.The entry of pin is also a notable issue.
Objective: to evaluate the using of K wire bundles with the entry point just below delta tubercle for treatment of displaced fracture of humeral proximal head.
Method: is applied for two fragment fractures (Neer'classification).The fracture is closely reduced and then fixed with prefabried K wire bundle.The entry of pin is just below delta tubercle. K wire is rotated to different directions.The result will be evaluated using the ratio of anatomic reduction,functional recovery and complication. 
Results: From April 2004 to April 2008 35 cases were involved in the study.The average follow-up is 26.4 months.The average time of union is 5.2 ws.Secondary displacement was found in 11.2%. Anatomic results include good 86%, fair 5.6%,mean 5.6%,bad 2.8%. Functional results: good 83.2%, fair 8.4%, mean 5.6%, bad 2.8%.There were 2 cases of K wire migration(5.6%)
Conclusion: This method provides stability enough for bone healing and functional recovery.

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF