Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2008 - Tập 12 - Số 1
TẦM SOÁT THIẾU MEN G6PD VÀ SUY GIÁP BẨM SINH TRÊN SƠ SINH TẠI BỆNH VIỆN ĐẠI HỌC Y DƯỢC CƠ SỞ 4, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH, NĂM 2006-2007

Phạm Diệp Thùy Dương, Huỳnh Thị Duy Hương, Phạm Phương Phi

TÓM TẮT :

Mở đầu: Tầm soát thiếu men G6PD và suy giáp bẩm sinh đang được thực hiện ngày càng rộng rãi ở VN. Điều này cho phép phát hiện sớm bất thường, nhằm điều trị sớm hay có biện pháp dự phòng thích hợp, giúp cải thiện tiên lượng bệnh. 
Mục tiêu: Chúng tôi thực hiện nghiên cứu này nhằm để thống kê tỉ lệ trẻ thiếu men G6PD và suy giáp bẩm sinh trên sơ sinh tại bệnh viện chúng tôi trong năm 2006-2007. 
Phương pháp: cắt ngang và mô tả Kết quả: Trong năm này, trên tổng số 4930 ca khảo sát, xét nghiệm tầm soát phát hiện có: 48 ca thiếu men G6PD (0,97%) trong đó có 5 nữ (10,4 %), 43 nam (89,2%); 3 ca có TSH cao (0,062%). Xét nghiệm kiểm tra nồng độ TSH, FT4 ngay khi có kết quả tầm soát TSH: 01 ca chức năng tuyến giáp bình thường, 02 ca mất liên lạc. Xét nghiệm men G6PD lúc 2 tháng tuổi cho thấy 24 ca có men G6PD thấp, 12 ca có nồng độ men G6PD bình thường, 12 ca không liên lạc được. 
Kết luận: Tầm soát các bệnh lý bẩm sinh và di truyền để chủ động điều trị và dự phòng thật sự cần thiết trong giai đoạn sớm sau sinh.

ABSTRACT :

Background: Screening of G6PD deficiency and congenital hypothyroidism is proceeding more and more generous in Vietnam. That allows to early detect these abnormalities, and then to have early treating or appropriately prophylaxis, finally to improve prognosis. 
Objectives: We made this study to determine the proportion of G6PD deficiency and congenital hypothyroidism in the newborns born in our unit for one year (2006-2007). Method: sectional & descriptive 
Result: in 4930 cases, 48 cases (0,97%) were G6PD deficiency, iclude 5 females (10,4 %), 43 males (89,2%); 3 cases had elevated TSH (0,06%) on the test of screening. Then we quantified again TSH & FT4 just after we had abnormal tests, and at second month of age for decreased G6PD cases. Result: 0 case was hypothyroidism ( 2 cases were lost); 12 case had normal G6PD level, 24 cases were G6PD deficiency (12 cases were lost). 
Conclusion: Screening of congenital and heriditary anormalies for adequate treatment and prevention is necessary in the early period after birth.

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF