Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2011 - Tập 15 - Số 1
HIỆU QUẢ CỦA MISOPROSTOL NGẬM CẠNH MÁ GÂY SẨY THAI LƯU TỪ 13 ĐẾN 20 TUẦN TẠI BỆNH VIỆN HÙNG VƯƠNG

Lê Kim Bá Liêm(1), Huỳnh Nguyễn Khánh Trang (2)

TÓM TẮT :

TÓM TẮTMục tiêu: Xác định hiệu quả của Misoprostol ngậm cạnh má trong chấm dứt thai ngừng tiến triển từ 13 đến 20 tuần.Phương pháp: thử nghiệm lâm sàng không nhóm chứng trong 140 trường hợp chẩn đoán thai ngừng tiến triển tuổi thai 13 đến 20 tuần tại bệnh viện Hùng vương từ tháng 7/2009 - 2/2010 được tư vấn các phương pháp điều trị và đống ý tham gia nghiên cứu. Sản phụ được ngậm cạnh má Misoprostol 400 mcg, sau đó mỗi 4 giờ ngậm 200 mcg cho đến khí sảy thai hoàn toàn. Tổng liều không quá 1200 mcg. Kết quả: Tỉ lệ sẩy thai thành công ở thời điểm 24 giờ là 90% với KTC 95% (88,75 - 91,25). Thời gian sẩy thai trọn trung bình là 10,8 ± 4,17 giờ. Tác dụng phụ gặp: Đau bụng (58,6%), buồn nôn (12,8%), nôn (4,3%), tiêu chảy (1,4%), sốt (10,7%), rét run (1,2%).Kết luận: Misoprostol ngậm cạnh má điều trị hiệu quả và an toàn trong gây sảy thai lưu 13 - 20 tuần.

ABSTRACT :

ABSTRACTObjective: To evaluate the efficacy of buccal Misoprostol for termination of failure pregnancy from 13 to 20 weeks of gestation.Methods: A clinical trial (non-randomized controlled trial). From July 2009 to Feberuary 2010, 140 pregnant women diagnosed failure pregnancy from 13 to 20 weeks of gestation were consecutively enrolled after they received the counseling and agreed to participate the study. Misoprostol (400mcg) was administered buccally and repeated (200mcg) every 4 hours later if necessary until abortion but the total dose less than 1200 mcg.Results: The complete abortion rate at the first 24 hours is 90% (CI 95%: 88.75 - 9.25), the mean time to complete abortion is 10.8± 4.17 hours. The side effects include: 58.6% abdominal pain, 12.8% nausea, 4.3% vomiting, 10.7% fever, 1.4% diarrhea and 1.2% chill.Conclusion: The described regimen of buccal misoprostol is safe and reasonally effective to terminate failure pregnancy from 13 to 20 weeks of gestation..

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF