Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2009 - Tập 13 - Số 1
GẮP DỊ VẬT DẠ DÀY QUA NỘI SOI: BÁO CÁO 1 TRƯỜNG HỢP NUỐT DÂY KẼM

Quách Trọng Đức

TÓM TẮT :

Các dị vật dài hoặc bén nhọn trên đường ống tiêu hóa thường nguy hiểm vì dễ gây biến chứng. Do nguy cơ thủng lên đến 15-35% nếu không can thiệp, nội soi cần được tiến hành sớm nếu dị vật loại này còn nằm trong tầm với. Kỹ thuật lấy các dị vật dài và bén nhọn thường được khuyến cáo là tiến hành với sự hỗ trợ của mũ chụp (hood) hoặc ống nhựa bọc ngoài đèn soi (overtube) nhằm tránh làm tổn thương thêm thành ống tiêu hóa khi kéo dị vật ra. Tuy nhiên, trên thực tế các dụng cụ này không phải lúc nào cũng sẵn có. Chúng tôi trình bày kinh nghiệm gắp một đoạn dây kẽm dài 5cm với đầu khá sắc bằng kềm cá sấu và nắp chụp (cap) của bộ thắt tĩnh mạch thực quản đã qua sử dụng. Đoạn kẽm được bẻ gập lại, kéo hẳn vào bên trong nắp chụp và được lấy ra an toàn.

ABSTRACT :

Department of Internal Medicine, University of Medicine and Pharmacy at Hochiminh City. Long, sharp and pointed foreign bodies of the gastrointestinal tract are dangerous as they often cause complications. Endoscopic removal should be done as soon as possible because perforation can happen in up to 15-35%. Hood and overtube are recommended to protect the gastrointestinal wall during the procedure. However, these accessaries are oflten unavailable in many hospitals. We present our experience of removing a sharp, 5cm-long pierce of iron wire by using alligator forceps and a used EVL cap. The foreign body was folded, completely pulled inside the cap and was safely removed.

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF