Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2005 - Tập 9 - Số 1
Ý NGHĨA LÂM SÀNG MỘT SỐ XÉT NGHIỆM TRONG CHẨN ĐOÁN SIÊU VI VIÊM GAN C

Nguyễn Thanh Tòng, Phạm Thị Thu Thủy, Hồ Tấn Đạt, Nguyễn Bảo Toàn, Nguyễn Bá Tòng, Nguyễn Thị Kiều Oanh, Đỗ Thị Thùy Trang

TÓM TẮT :

Viêm gan do siêu vi viêm gan C (HCV) là một bệnh nguy hiểm, khó điều trị, hậu quả bệnh nặng nề, chưa có thuốc chủng ngừa. Chính vì vậy, việc xác định, định lượng cũng như định được type của HCV là những thông số rất cần thiết cho các bác sĩ lâm sàng để lựa chọn phương án theo dõi và điều trị bệnh nhân. Chúng tôi thực hiện các kỹ thuật miễn dịch để tìm anti HCV, định serotype HCV, kỹ thuật sinh học phân tử để xác định HCV-RNA bằng PCR, định lượng virus trong máu bằng Branched DNA. Kết quả cho thấy có 70% trường hợp HCV-RNA (+) trong 319 trường hợp anti HCV (+); Serotype HCV trong 169 trường hợp chủ yếu là type 6: 44.38%, thứ hai là type 1: 37,28%, với type 1 là type khó đáp ứng trong điều trị đặc hiệu. Kết quả định lượng cho thấy lượng virus cao và rất cao cũng chủ yếu thuộc trong 2 type trên. Qua kết quả trên chúng ta thấy vai trò các xét nghiệm sinh học phân tử trong chẩn đoán và điều trị viêm gan siêu vi C.

ABSTRACT :

Tóm tắt Tiếng Anh Hepatitis causing by hepatitis C virus is the dangerous and difficult treatable disease, left the heavy consequences to the patients, and there isn't the available vaccine. Therefore, the determination, qualification, as well as typing of HCV are the necessary parameters to meet the requirement of physicians while they select the most propriety regime to treat and follow up the infected patients. In this study, we have carried out the immunoassay to detect anti HCV and serotype of HCV from patients'sera; performed the molecular biology assay to detect HCV-RNA (using RT-PCR target the 5'UT region of viral genome), and to quantify the HCV in the patients' blood (using bDNA). The received results have demonstrated that 70% HCV-RNA(+) among 319 cases with anti HCV(+). With 169 cases that have been done the serotyping, the most common serotypes detected are type 6 (44.6%) and type 1(37.3%). Type 1 is referred as the most difficult to response to the specific treatment. From the quantitative assay, the results have also received that type 1 and type 6 infected patients with high quantity of viremia. From this study, the role of the molecular biology assays are defined as the very necessary laboratory tool to help physicians in diagnostic as well as treatment of patients with HCV infection.

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF