Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2009 - Tập 13 - Số 6
ĐO, CHUẨN LIỀU NGUỒN Ir-192 DÙNG TRONG XẠ TRỊ TRỊ ÁP SÁT SUẤT LIỀU CAO BẰNG DETECTOR TINH THỂ "GIẾNG"

Nguyễn Xuân Kử

TÓM TẮT :

Đo, chuẩn liều các nguồn phóng xạ dùng trong xạ trị nói chung, cho nguồn xạ trị áp sát nói riêng là nhiệm vụ của các KS vật lý. Từ tháng 9, năm 2008 hệ thống xạ trị áp sát suất liều cao - HDR với nguồn Ir-192 tại Bệnh viện K Hà Nội đã được đưa vào hoạt động phục vụ điều trị bệnh nhân. Nguồn được nhập ngoại và thay mới 4 tháng một lần. Trước khi sử dụng, hoạt độ nguồn phải được trực tiếp đo, kiểm tra để đảm bảo độ chuẩn xác về liều lượng. Để tiến hành công việc này, cơ sở xạ trị cần được trang bị loại máy đo, đầu đo (detector) chuyên dụng, đó là loại detector tinh thể "giếng". Bằng việc sử dụng hệ thống máy đo này, chúng tôi đã tiến hành đo, chuẩn liều những nguồn Ir-192 mới nhập theo đúng quy trình kỹ thuật. Kết quả đo trực tiếp và kết quả theo hồ sơ nhập nguồn luôn nằm trong giới hạn sai số cho phép (± 5%). Bài báo nhằm gíới thiệu quy trình Vật lý đo, chuẩn liều xạ trị áp sát với nguồn Ir-192 và kết quả đã đạt được tại Bệnh viện K, Hà Nội từ tháng 9-2009.

ABSTRACT :

Dose calibration for radioactive sources using in Radiaion Therapy in general and for those are used in Brachytherapy in particular is dudy of Medical Physicists. A High Dose Rate - HDR Brachytherapy with Ir-192 source at K Hospital has been put in use treating patients since September, 2008. The source is imported every 4 months from oversea. To assure if the dose rate is accurate, the source activity need to be checked right before using. To implement the job, a measurement system of special dosimeter as well as detector - a "Well Detector" need to be equiped. We have been using this system to check very new imported Ir-92 source accordinglly to technical procedures.The measured results are compared with those of import protocol and deviation is always below (± 5%). This paper presents the Physics dose calibration procedure of Ir-192 used in brachythrepy at K Hospital, HaNoi since September, 2008.

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF