Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2011 - Tập 15 - Số 1
RỐI LOẠN TÌNH DỤC NỮ Ở NHỮNG KHÁCH HÀNG ĐẾN ĐƠN VỊ TƯ VẤN TÌNH DỤC CỦA BỆNH VIỆN TỪ DŨ

Ngô Thị Yên(1), Nguyễn Đỗ Nguyên(2)

TÓM TẮT :

Đặt vấn đề Rối loạn tình dục nữ là một vấn đề sức khỏe có nhiều nguyên nhân và chưa được nghiên cứu nhiều tại Việt Nam.Mục tiêu Mô tả những đặc điểm dịch tễ học, phân nhóm rối loạn tình dục nữ của 56 khách hàng được chẩn đoán rối loạn tình dục tại đơn vị tư vấn tình dục của bệnh viện Từ Dũ.Phương pháp Đối tượng nghiên cứu là những người đến để được tư vấn về những trục trặc trong quan hệ tình dục, tự trả lời bộ câu hỏi Chỉ Số Chức Năng Tình Dục Nữ. Bộ câu hỏi gốc bằng tiếng Anh được dịch sang tiếng Việt. Ngưỡng điểm để xác định rối loạn tình dục chung cũng như cho từng nhóm được dựa vào những nghiên cứu trước. Chẩn đoán rối loạn tình dục gồm sáu nhóm là giảm ham muốn, giảm phấn khích, không đủ chất nhờn âm đạo, khó đạt khóai cảm, không thỏa mãn và đau khi giao hợp.Kết quả Tất cả đối tượng đều khó đạt khóai cảm hoặc không thỏa mãn về cuộc sống tình dục. Những loại rối loạn khác đều có tỉ lệ cao, theo thứ tự là giảm phấn khích, không đủ chất nhờn, giảm ham muốn, và đau khi giao hợp. Điểm số trung bình về rối loạn tình dục chung là 16,83 ± 2,92, thấp nhiều so với ngưỡng chẩn đoán là 26,55. Đa số khách hàng có thời gian rối loạn tình dục từ 3 tháng đến dưới 12 tháng trước khi đi khám. Chỉ có 14% đối tượng nghiên cứu biết đầy đủ về một quá trình giao hợp bình thường. Trong các yếu tố về gia đình và xã hội thì quan hệ gia đình trục trặc là yếu tố phổ biến nhất.Kết luận Cần có những nghiên cứu mô tả qui mô lớn để xác định tỉ lệ rối loạn tình dục nữ trong dân số cũng như những nghiên cứu phân tích để xác định những yếu tố liên quan. Đẩy mạnh việc giới thiệu về Đơn vị Tư vấn Tình dục của bệnh viện Từ Dũ cho cộng đồng để những khách hàng có nhu cầu sẽ được tư vấn và giúp đỡ sớm hơn.

ABSTRACT :

Background Female sexual dysfunction was proved associated with various factors, but little information has been documented in Vietnam.Objectives To describe the epidemiologic characteristics and domains of female sexual dysfunction among 56 clients diagnosed female sexual dysfunction at the Counseling Unit on Sexual Health of Tu Du hospitalMethods Study subjects were the ones seeking advices for sexual problems. Data were collected by the self-administered Female Sexual Function Index questionnaire which is a Vietnamese translation of the original English version. Questions cover six domains of desire, arousal, lubrication, orgasm, satisfaction, and pain. Cut-off for an overall female sexual dysfunction or a specific domain was based on previous studies.Results All subjects had problems in orgasm and satisfaction. The proportions of other problems were high and in the order as having difficulties in arousal, lubrication, desire, and painful intercourse. The mean score of overall dysfunction was 16.83 ± 2.92, much lower than the cut-off point of 26.55. Most of the subjects have suffered from sexual dysfunction for 3 to 12 months before seeking professional help. Only 14% of the subjects had a correct knowledge about normal human heterosexual response, and trouble in family relationship was found most common.Conclusions Large scale population-based descriptive studies to determine the prevalence of female sexual dysfunction and analytical studies to identify associated risk factors are actually needed. Extensive public introduction about the Counseling Unit on Sexual Health of Tu Du Hospital will give a better opportunity to the ones in need of counseling and support.

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF