Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2008 - Tập 12 - Số 4
TỶ LỆ VÀ HÀM LƯỢNG NHIỄM MELAMINE TRONG SỮA VÀ SẢN PHẨM SỮA TẠI TP. HỒ CHÍ MINH

Lê Thị Ngọc Hà, Phan Bích Hà, Bùi Đặng Thiên Hương, Nguyễn Đức Thịnh, Trần Ngọc Minh Tuấn

TÓM TẮT :

Đặt vấn đề: Gần đây việc tìm thấy Melamine, chất có hại cho sức khoẻ, có trong sữa và các sản phẩm sữa như bánh, kẹo...đã gây nhiều lo lắng cho người dân và cả các nhà quản lý về an toàn vệ sinh thực phẩm, vì đây là loại thực phẩm rất phổ biến được nhiều người sử dụng, nhất là trẻ em. Kiểm soát hàm lượng melamine trong sữa và các sản phẩm sữa hiện nay là việc cần thiết để bảo vệ sức khoẻ người dân. 
Mục tiêu nghiên cứu: Xác định tỷ lệ và hàm lượng melamine trong sữa và các sản phẩm sữa tại TP. Hồ chí Minh. 
Phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu hồi cứu. Thu thập dữ liệu về kết quả hàm lượng melamine trong các đối tượng mẫu khác nhau được phân tích tại Trung Tâm Kiểm Nghiệm Chất Lượng Vệ Sinh An Toàn Thực Phẩm (TTKNCLVSATTP) thuộc Viện Vệ Sinh Y Tế Công Cộng TP. HCM từ tháng 9/2008 đến tháng 11/2008. Kết quả nghiên cứu: - Trong 1175 mẫu sữa và sản phẩm sữa, có 24 mẫu nhiễm melamine, tỷ lệ là 2,04%, gồm các loại sữa bột, sữa dạng lỏng, sữa nguyên liệu, bánh kẹo. - Hàm lượng melamine trong các mẫu rất khác nhau tùy theo loại thực phẩm và nằm trong khoảng từ 0,056 mg/kg đến 3340,33 mg/kg. - Cho đến nay chưa phát hiện thấy melamine trong các mẫu phô mai, bơ, kem ăn, cà phê. 
Kết luận: Kết quả khảo sát giúp cho các cơ quan chức năng biết được tình trạng nhiễm melamine trong sữa và các sản phẩm sữa tiêu thụ tại TP. Hồ Chí Minh hiện nay, làm cơ sở dữ liệu để tiếp tục theo dõi, giám sát trong thời gian tới nhằm đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm cho người dân.

ABSTRACT :

Background: Recently the detection of melamine, a harmful substance, in milk and milk products cause trouble for not only consumers but also governmental officials on food safety, because they are popular kinds of food consumed by everyone, especially children. Indeed, to detect melamine in milk and milk products are necessary in order to discard the contaminated products to protect the health of consumers. 
Objectives: The proportion of milk and milk products contaminated with melamine and its melamine concentration in Hochiminh city. 
Method: Retrospective method is used. Data of melamine concentrations of different kinds of food such as milk, raw material milk, confectionary, cheese and other milk products, tested at Center of Testing Qualily and Safety of Food- HCMC Institute of Hygiene and Public Health from September to November 2008, were collected and analysed.
Results: - 24 out of 1,175 samples of milk and milk products are contaminated with melamine (2.04%): milk powder, liquid milk, raw material milk, confectionery. - The concentrations of melamine in these samples are diversified. The lowest concentration of melamine is 0.056 mg/kg and the highest concentration is 3340.33mg/kg. - Up to now, there is no sample of cheese, butter, cream contaminated with melamine. 
Conclusion: The results of survey provide govermental officials with information of melamine contamination in milk and milk products in Hochiminh city at present, and can be used as database for continuous monitoring and controling activities in the future to ensure hygiene and safety in milk and milk products for human consumption.

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF