Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2003 - Tập 7 - Số 1
NONG ĐỘNG MẠCH CHỦ QUA DA BẰNG PHƯƠNG PHÁP BONG BÓNG KÉP: NHÂN 6 TRƯỜNG HỢP ĐÃ ĐIỀU TRỊ

Nguyễn Hoài Thu, Đặng Đình Hoan, Văn Tần, Phan Thanh Hải

TÓM TẮT :

Điều trị hẹp động mạch chủ bằng phương pháp mới:nong lòng mạch qua da với bong bóng kép ("kissing balloon") là phương pháp can thiệp tối thiểu và an toàn cho bệnh nhân trẻ, đã mang lại kết quả đáng khích lệ. Nhân 6 trường hợp nong động mạch chủ trên người bệnh cao huyết áp nặng do hẹp động mạch chủ nặng do nguyên nhân loạn sản sợi ở người trẻ được thực hiện tại Trung tâm Y khoa Medic và Bệnh viện Bình dân, chúng tôi xin giới thiệu về khả năng chẩn đoán sớm và có thể điều trị thành công của phương pháp này tại TP Hồ Chí Minh

ABSTRACT :

Percutaneous transluminal angioplasty of the abdominal aorta stenosis using the kissing baloon technique is the mininvasive methode, can be perfomed safely in young children and can give good result.We report our experience in 6 cas with severe hypertention,who underwent succesessful kissing balloon dilatation of a tight aorta stenosis (caused by fibromuscular dysplasia) at Medic Center and Binh dan Hospital.The facilities to perform the early diagnosis and effective treatment of aorta artery stenosis are available now in HCMC

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF