Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2009 - Tập 13 - Số 5
VAI TRÒ CỦA ÂM TRUYỀN ỐC TAI KÍCH GỢI THOÁNG QUA TRONG CHẨN ĐOÁN NGHE KÉM Ở NHÓM TRẺ SƠ SINH CÓ NGUY CƠ CAO

Phạm Ngọc Chất, Nguyễn Tuấn Như

TÓM TẮT :

Mục tiêu: Tính tỉ lệ nghe kém ở nhóm trẻ sơ sinh có nguy cơ cao bằng TOAEs theo qui trình của nghiên cứu. Phương pháp: Nghiên cứu thuộc loại mô tả cắt ngang được thực hiện tại khoa sơ sinh bệnh viện nhi đồng 1 thành phố Hồ chí Minh trong khoảng thời gian 6 tháng (từ tháng 7 năm 2005 đến tháng 1 năm 2006). Các nhóm trẻ sơ sinh có 1 trong những yếu tố nguy cơ sau sẽ được nhận vào nghiên cứu: trẻ nhẹ cân lúc sinh (nhỏ hơn 1500g), trẻ có dị tật bẩm sinh, trẻ có tiền căn sanh ngạt (hay chỉ số Apga thấp), vàng da hay tăng bilirubin trong máu, trẻ sinh non (dưới 32 tuần) và nhóm trẻ được chuyển đến từ đơn vị chăm sóc tăng cường sơ sinh. TOAEs được thực hiện 2 lần cách nhau 01 tháng, nếu kết quả dương tính, thử nghiệm tiếp theo được thực hiện là đo điện thính giác thân não tự động để loại trừ những trường hợp điếc sâu và sau đó đo điện thính giác để lượng giá ngưỡng nghe. Kết quả: Có 632 trường hợp được thu nhận trong nghiên cứu. Giá trị dương tính giả của TOAEs trong khoảng từ 3,2 đến 3,3%. tỉ lệ nghe kém trong nhóm trẻ sơ sinh nguy cơ cao là 22,36% ở nhóm trẻ có tật bẩm sinh, 13,7% ở nhóm viêm màng não, 11,13% ở nhóm sanh ngạt, 8,3% ở nhóm sinh non, 8,3% ở nhóm nhẹ cân và 3,1% ở nhóm tăng bilirubin trong máu. Kết luận: Kết quả dương tính của TOAEs có giá trị cao trong chẩn đóan nghe kém ở nhóm trẻ sơ sinh có nguy cơ cao. Tỉ lệ nghe kém đặc biệt cao trong nhóm trẻ có tật bẩm sinh và sanh ngạt.

ABSTRACT :

Objective: to evaluate incidence of hearing loss in high risk newborn by transients otoacoustic emissions (TOAEs) in diagnostic process of research. Method: cross - sectional study in consecutive newborns at Children's hospital no1, HoChiMinh city, Viet nam, in 6 months (from july 2005 to january 2006). The newborn have one or more high risks such as low birthweight (below 1500g), malformations, low apgar score, hyperbilirubinaemia, bacterial meningitis, less gestation (below 32 weeks) and come from Neonatal Intensive Care Unite. Two negative TOAEs measurements between 1 month were followed by Automate Auditory Branstem Response to eliminate profound hearing loss and Auditory Brainstem Response to evaluate hearing threshold. Results: there was 632 cases received, false positive of TOAEs was 3.2% - 3.3%. hearing loss incidences were 22.36%, 13.7%, 11.13%, 8.52%, 8.3%, 3.1% in malformations, meningitis, low apgar score, less gestation, low birthweight and hyperbilirubinaemia. Conclusions: Positive TOAEs was a good method for hearing loss diagnostic in high-risk newborn. Malformations and meningitis groups had very high incidences of hearing loss.

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF