Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2001 - Tập 5 - Số 1
MỘT VÀI NHẬN XÉT VỀ TỬ VONGTRONG CẤP CỨU VẾT THƯƠNG VÀ CHẤN THƯƠNG TIMTẠI BỆNH VIỆN CHỢ RẪY TỪ 1/1987 ÐẾN 6/2000

Trần Quyết Tiến

TÓM TẮT :

Từ 1/1987 đến 6/2000 tại BV Chợ Rẫy có 133 trường hợp vết thương - chấn thương tim với tử vong là 40 trường hợp mà nguyên nhân là do vết thương tim, không trường hợp tử vong nào do chấn thương tim. Nữ: 7,5%. Nam: 92,5%. Do bạch khí: 95%, hỏa khí: 5%. Chết trên đường tới bệnh viện: 75%, chết tại phòng cấp cứu: 10%, chết sau mổ: 5%. Nguyên nhân tử vong chủ yếu là mất máu trầm trọng: chỉ do vết thương tim: 42,5%, có kết hợp tổn thương nặng khác: 37,5%. Tử vong do chèn ép tim cấp: 17,5%. Kích thước tổn thương ở tim chiếm nhiều nhất là từ 1,5 đến 2 cm: 42,5%% và từ 2,1 đến 2,5cm: 25%. Phần lớn bệnh nhân đến từ khu vực thành phố Hồ Chí Minh: 90%. Vết thương tim là loại vết thương chết người do mất maú nhanh chóng đặc biệt là khi có kèm theo tổn thương các cơ quan nội tạng khác như mạch máu lớn trong trung thất, phổi, gan... Tỉ lệ tử vong sẽ rất cao. 

Vết thương tim nên được mổ ngay ở những trung tâm y tế gần nơi bị nạn nhất mới có thể cứu sống nạn nhân. Trong điều kiện ngày nay, khi chúng ta có bệnh nhân đến những trung tâm y tế lớn, chúng ta cần phải chẩn đoán và chỉ định mổ nhanh chóng kết hợp với hồi sức hiệu quả. Ðây là hướng phấn đấu nhằm giảm tỉ lệ tử vong

ABSTRACT :

From 1/1987 to 6/2000 in Cho Ray Hospital, we received 133 cases of penetrating cardiac injuries and cardiac ruptures. Among these cases were 40 deaths because of penetrating cardiac injuries; none of these were cardiac ruptures. Women:7.5%, Men: 92.5%. Stab wounds: 95%, gunshot wounds: 5%. 

Death of patient on arrival: 75%, at emergency room: 10% and postoperation: 5% The main cause of death was severe hemorrhage: only penetrating injuries of the heart: 42.5%, and association of other important lesions: 37.5%. The death caused by acute temponade: 17.5%. The important size lesion of the heart were: from 1.5 to 2 cm: 42.5% and from 2.1 to 2.5cm: 25%. The majority of patients came from Ho Chi Minh city: 90%. Penetrating cardiac injuries were mortal lesions and particularly they were accompanied by the lesions of other important organs as vessels in the mediastinum, the liver or the lung. ect.. the mortal rate is very hight. The penetrating cardiac injuries should be operated in the nearest medical center for saving the patient. Now and day, in our conditions, if the patient with vital signs presents at the center hospital we have to make a diagnosis and an operative indication right away in associating with maximum resuscitation. This is our direction to reduce the mortal rate.

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF