Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2008 - Tập 12 - Số 4
ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG SỬ DỤNG HÀN THE, FORMOL, CHẤT TẨY TRẮNG, PHẨM MÀU TRONG THỰC PHẨM TẠI CÁC CHỢ BÁN LẺ TRÊN THỊ TRƯỜNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH NĂM 2008

Nguyễn Thu Ngọc Diệp, Nguyễn Thị Thoan, Cao Thị Kim Hoa, Vương Thuận An, Bùi Thị Kiều Anh, Mai Thùy Linh, Đinh thanh Bình, Bùi Sơn Lâm

TÓM TẮT :

Đặt vấn đề: Sử dụng hàn the, formol, phẩm màu, chất tẩy trắng thường được cho vào thực phẩm trong quá trình chế biến nhằm mục đích làm cho thực phẩm được dai giòn, có tính sát khuẩn để được lâu không bị ôi thiu, thực phẩm có màu đẹp hấp dẫn và trắng tinh nhìn bắt mắt không bị thâm do nhựa của một số loại rau củ. tuy nhiên những chất này không những không có chất dinh dưỡng mà còn gây hại đến sức khỏe con người. 
Mục tiêu nghiên cứu: Đánh giá tình trạng sử dụng hàn the, Formol, chất tẩy trắng và phẩm màu ngoài danh mục quy định của Bộ y tế trên thị trường thành phố Hồ Chí Minh năm 2008. 
Phương pháp nghiên cứu: Phương pháp nghiên cứu cắt ngang mô tả, tác giả tiến hành lấy 726 mẫu thực phẩm trên thị trường thành phố hồ Chí Minh từ tháng 1 đến tháng 9 để xét nghiệm hàn the, formol, chất tẩy trắng và phẩm màu. 
Kết quả: 298/437(68,19%) mẫu xét nghiệm có hàn the dương tính, 21/122 (17,21%) mẫu xét nghiệm có formol dương tính, 86/115 (74,78%) mẫu xét nghiệm có dương tính với chất tẩy trắng, 28/52 (53,84%) sử dụng phẩm màu ngoài danh mục cho phép của Bộ y tế. Kết luận: Chúng ta cần tăng cường công tác quản lý vệ sinh an toàn thực phẩm góp phần âng cao chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm.

ABSTRACT :

Background: Using borate salt, formaldehyde, sulfite and sulfur dioxide, industrial colors in food to keep food last longer the producers can add borate salt and other additives into food, avoid rotten, keep food hard and crunchy, spectacular colour, retaned of the colour vegatable. However, there is not nutritious but toxic to human being. That is why we need too conduct this food safety and hygiene survey. 
Ojectives: Assessment on using borat salt, formaldehyde, sulfite and sulfur dioxide, colors out of legal list of food color decided by Ministry of Heath in some kind of foods in Ho Chi Minh City market, in 2008. 
Method: 726 samples of food in Ho Chi Minh city market were collected to check on borate salt, formaldehyde, sulfite and sulfur dioxide, and colors out of legal list of food color decided by Ministry of Heath on a cross sectional study. 
Results: the percentage of samples that did not meet the requirement on food safety respectively were 68.19% (298/437), 17.21% (21/122), 74.78% (86/115)), 53.84%(28/52) on borate salt used, formaldehyde used, sulfite and sulfur dioxide used, using colors out of legal list of food color decided by Ministry of Heath. 
Conlusion: We need to strengthen food management task to improve food safety and quality.

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF