Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2010 - Tập 14 - Số 1
SO SÁNH VAI TRÒ CỦA HAI LOẠI LASER: REVOLIX VÀ KTP TRONG ĐIỀU TRỊ BƯỚU LÀNH TUYẾN TIỀN LIỆT

Nguyễn Tuấn Vinh, Bùi Văn Kiệt, Nguyễn Tế Kha

TÓM TẮT :

Mục tiêu nghiên cứu: đánh giá những ưu và khuyết điểm của 2 loại laser KTP và Thulium.
Phương pháp nghiên cứu: hồi cứu các trường hợp bướu tuyến tiền liệt đã điều trị với laser KTP từ 2004 đến nay và các trường hợp mới sử dụng laser Thulium. Đánh giá độ khó của thủ thuật, khả năng cầm máu, khả năng lấy mô bướu, hiệu quả lâm sàng và giá thành trong điều trị.
Kết quả: 85 trường hợp điều trị với laser KTP và 3 trường hợp điều trị với laser Thulium. Trong các trường hợp điều trị với laser KTP có 87% cải thiện dòng nước tiểu, 90,6% cải thiện chất lượng cuộc sống, nhiễm trùng tiểu 5,8%, tiểu máu kéo dài 10,6%, bí tiểu sau rút thông 4,8%, hẹp niệu đạo 5,8%. Trong 3 bệnh nhân điều trị với laser Thulium không có biến chứng nào ngoài 1 bệnh nhân bí tiểu sau rút thông.
Kết luận: Cho tới hiện nay điều trị bướu lành tuyến tiền liệt với laser Thulium có lẽ là tốt nhất nhưng điều trị với laser KTP cũng rất có hiệu quả nhưng giá thành còn quá cao.

ABSTRACT :

Purpose: To evaluate the advantages and the inconvenience of two kinds of laser: KTP and Thulium
Materials and method: retrospective from 2004: evaluate the difficulty of the procedure, the ratio of complication, and the efficacy of the procedure.
Result: 85 patients treated by KTP laser are included, among them 87% has improvement on the Q max, the ratio of UTI is 5,8%, of hematuria is 10,6%, of urinary retention is 4,8% and of urethral stenosis is 5,8%. Three patients treated by Thulium laser in which one experiences urinary retention after withdrawing the catheter.
Conclusion: treating BPH by Thulium is the best solution so far but by KTP is also good. However the latter is limited by the high cost.

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF