Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2011 - Tập 15 - Số 2
KẾT QUẢ KHẢO SÁT ĐIỆN SINH LÝ Ở NHỮNG BỆNH NHÂN CÓ ĐIỆN TÂM ĐỒ BRUGADA Ở BỆNH VIỆN THỐNG NHẤT

Nguyễn Đức Công, Trương Quang Khanh, Lê Hà Trung

TÓM TẮT :

TÓM TẮTHội chứng Brugada được xác định là 1 nguyên nhân quan trọng gây đột tử đặc biệt ở Nhật Bản và các nước Đông Nam Á. Người mang bệnh lý này có thể có nhiều loạn nhịp tim khác nhau: nhanh thất và rung thất, thường xảy ra trong lúc nghỉ ngơi, lúc ngủ hoặc sinh hoạt bình thường.Mục tiêu nghiên cứu: Mô tả đặc điểm lâm sàng, điện tâm đồ, khả năng tạo rung thất bằng khảo sát điện sinh lý trên những bệnh nhân với điện tâm đồ hội chứng Brugada.Kết quả: 37 bệnh nhân trong đó có 36 bn nam và 1 bn nữ, tuổi trung bình 42 ± 12,5 tuổi (17-76) tình cờ phát hiện điện tâm đồ bất thường của hội chứng Brugada. Biểu hiện lâm sàng các bn nghi ngờ có rối loạn nhịp: với biểu hiện đa phần là hồi hộp 23 ca, trống ngực 8 ca, đau ngực 4 ca, ngất 2 ca. ECG bề mặt: kiểu type I chiếm 35% (12), type II chiếm 48,7% (21), type III chiếm 16,3% (4). Kết quả có 15 trường hợp dương tính (40.5%), trong đó type I có 50% (6), type II có 42,9% (9), type III 0% (0). Vị trí kích thích buồng thoát thất phải 73,4% (11), vị trí mỏm thất phải 26,6% (4). Số lượng kích thích để tạo cơn loạn nhịp: 1 kích thích 26,6%, 2 kích thích 73,4%.Kết luận: HC BRUGADA gặp ở bn nam nhiều hơn nữ giới, thường gặp ở tuổi trung niên. Trường hợp nguy cơ cao: tiền căn gia đình, ECG type I lúc bình thường, nam giới. Kích thích tạo cơn loạn nhịp thất ở vị trí buồng thoát có tỷ lệ cao hơn ở mỏm. Tỷ lệ tạo cơn loạn nhịp thất của bv chúng tôi là 40%. Các trường hợp bn có ECG h/c Brugada (kể cả 3 type) nên được phân tầng đánh giá nguy cơ bằng khảo sát điện sinh lý.

ABSTRACT :

ABSTRACTBrugada syndrome was identified as an important reason causing sudden death especially in Japan and Southeast Asia. People with this pathology may have different arrhythmias: ventriculartachycardia or ventricularfibrilation, often occur during rest, sleep or normal activities. Objectives of research: Describe the clinical features, electrocardiogram, the ability to create ventricular arrhythmia on the management of electrophysiological test of patients with Brugada syndrome. Results: 37 patients including 36 men and 1 woman, average age 42 ± 12.5 years (17-76) accidentally discovered abnormal electrocardiogram of Brugada syndrome. Clinical manifestations of the disorder suspect arrhythmia: the most often expression was nervousness (23 cases), palpitate 8 cases, chest pain 4 cases, faint 2 cases. Surface ECG: type I accounts for 35% (12), type II accounts for 48.7% (21), accounting for 16.3% type III (4). Results are positive 15 cases (40.5%), in which type I 50% (6), type II 42.9% (9), type III 0% (0). Location stimulation: right ventricular chamber 73.4% (11), right outflow chamber 26.6% (4). Number of stimulation to create arrhythmias: one stimulation 26.6%, 73.4% second stimulus. Conclusions: In BRUGADA syndrome men met more women, usually occurs in middle age. High-risk cases: family history SCD, spontaneous type I ECG at normal, men. Stimulate creation attack arrhythmias right outflow chamber higher than the tip. The rate of loss to create attack arrhythmias we are 40%. Individuals have ECG Brugada syndrome (including 3 type) should be stratified by risk assessment survey with electrophysiology test.

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF