Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2011 - Tập 15 - Số 2
BỆNH CƠ TIM CHU SẢN: BÁO CÁO LÂM SÀNG VÀ TỔNG QUAN

Tô Văn Thình, Huỳnh Văn Tuyến, Trần Thi Bạch Cúc.

TÓM TẮT :

TÓM TẮTBệnh cơ tim dãn nở chu sinh là bệnh hiếm và có tính chất nguy hiểm của dạng suy tim.Tần suất không rõ thực sự vì chẩn đoán khó. Trong báo cáo này có hai trường hợp điển hình bệnh cơ tim dãn nở chu sinh được theo dõi tại Bệnh viện Hùng Vương trong khoảng tháng 11 năm 2010. Tác giả đã tổng hợp y văn về bệnh cơ tim chu sản, đồng thời nhận xét về hai trường hợp điển hình này.Nguyên nhân xác thực của bệnh cơ tim chu sản chưa được xác định. Nguyên nhân có thể là stress sinh lý, vô căn, đáp ứng miễn dịch hoặc nhiễm trùng. Yếu tố nguy cơ của bệnh cơ tim chu sản bao gồm đa sản, tuổi lớn, đa thai, tiền sản giật, cao huyết áp...Tiêu chuẩn chẩn đoán có 4 đặc điểm: Sản phụ phát triển suy tim do giảm chức năng tâm thu thất trái vào tháng cuối thai kỳ hoặc trong vòng 5, 6 tháng sau sanh(6). Không có chứng cứ xác định nguyên nhân suy tim(1). Không có bệnh tim nhận rõ được vào trước tháng cuối thi kỳ(9) . Thêm vào đó rối loạn chức năng tâm thu thất trái phải được chứng minh qua siêu âm(11).Chẩn đoán lâm sàng có thể khó và là thách thức vì sản phụ bình thường vẫn có thể khó thở, mệt và phù hạ chi. Thái độ xử trí trong chuyển dạ có thể sanh thường hoặc mổ tuỳ theo rối loạn chức năng tâm thu của thất trái, biến động huyết động, chức năng đông máu. Mức độ suy tim NYHA III nên mổ lấy thai. Điều trị trước chuyển dạ và sau sanh chủ yếu là lợi tiểu, giảm lượng nước vào, giảm sức cản mạch máu, digoxin.Các báo cáo về tiên lượng có 50% không khả quan, tỷ lệ tử vong 18-56%. Chỉ có sản phụ có chức năng tâm thu thất trái được bình thường hóa trong lúc nghỉ ngơi và làm Dobutamine Stress Test là có khả năng có thai lại, tránh nguy cơ tử vong cho mẹ. Một số bệnh cơ tim chu sản tái phát trong những lần thai sau. Hiện vẫn chưa có những khuyến cáo rõ rệt về các lần thai sau.

ABSTRACT :

ABSTRACTThe peripartum cardiomyopathy is rare and predisposed to fatal form of heart failure. The true incidence is unknown due to difficult diagnosis. In this presentation, there were two reported cases of the peripartum cardiomyopathy admitted to the Hung Vuong hospital on November 2010.The literature review is done about this disease and these typical clinical cases are well analyzed.The exact etiology of peripartum cardiomyopathy are not yet defined. The cause may be due to physiologic stress, idiopathic, using of tocolytics, immune response or infection. The risk factors include multifetal pregnancy, patient age, multipara pregnancy, preeclampsia and gestational hypertension.There are 4 criteria for the diagnosis: the patients develops heart failure of left ventricle secondary to systolic dysfunction in the last month before labor or five to six months post partum(6) , absence of the identifiable cause of the heart failure(1), absence of recognizable heart disease prior to the last month of pregnancy(9), in addition, the left ventricular systolic dysfunction must be demonstrated by echocardiography(11).The clinical diagnosis may be difficult and challenging because the normal pregnant patient may have dyspnea, tireness, and pedal edema. The current obstetrical management of labor including vaginal delivery and CS depends on the severity of left ventricular systolic dysfunction, hemodynamic instability, coagulati on status. The heart failure with NYHA III requires a CS.The prognosis is poor in 50% in USA and mortality rate was 16-58 %.The patients where the left ventricular systolic dysfunction normalised during resting period and Dobutamine Stress Test may have repeat pregnancy in order to avoid maternal mortality. Actually the consensus of recommendations for future pregnancy has not yet been agreed.

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF