Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2010 - Tập 14 - Số 1
LẤY SỎI THẬN QUA DA TRONG ĐIỀU TRỊ SỎI THẬN PHỨC TẠP: KINH NGHIỆM BAN ĐẦU TẠI BỆNH VIỆN 115

Võ Phước Khương

TÓM TẮT :

Mục tiêu: Đánh giá bước đầu hiệu quả và tính an toàn của lấy sỏi qua da trong điều trị sỏi thận phức tạp qua 6 trường hợp đầu tiên tại Bệnh viện Nhân dân 115.
Phương pháp: phương pháp nghiên cứu mô tả hàng loạt ca. 6 trường hợp sỏi thận phức tạp gồm 3 nam và 3 nữ, tuổi từ 44 đến 70 (TB: 50±13.44), 3 trường hợp sỏi san hô, 1 trường hợp sỏi có nhánh và 2 trường hợp nhiều sỏi ở các đài thận. Thực hiện lấy sỏi qua da với 1 đường hầm vào thận. Soi thận qua Amplatz 30Fr. Mở thận ra da bằng thông Foley 16Fr.
Kết quả: Tỉ lệ sạch sỏi là 50%. Thời gian mổ từ 128phút đến 200phút ( TB: 165.5 ± 24.29phút ). Hb giảm từ 0g/dl-->3.4g/dl (TB : 2±1.15g/dl). 1 trường hợp truyền máu trong mổ và sau một tuần lấy sỏi qua da thì hai. 2 trường hợp thủng đài bể thận được lưu thông niệu quản 1 tuần, không có trường hợp nào tử vong.
Kết luận: Lấy sỏi qua da là phương pháp an toàn và hiệu quả trong điều trị sỏi thận phức tạp mặc dù kết quả thu được ban đầu còn hạn chế.

ABSTRACT :

Aims: This study was to initially evaluate for the safety and efficacy of percutaneous nephrolithomy for management of complex renal stones.
Methods: Six complex renal stones included 3 staghorn renal stones, 1 branched renal stone and 2 multiple renal stones. Patient age was 50 years±13.44 (range 44 to 70 years). All patients underwent percutaneous nephrolithomy via a single renal tract. Rigid Nephroscope was inserted through the Amplatz sheath 30Fr. Nephrostomy tube was a Foley 16Fr.
Results: Stone-free rate was 50%. Mean operative time was 165.5 minutes ± 24.29 (range 128 to 200 minutes). The drop in Hemoglobine level ranged from 0-->3.4g/dl ( mean 2 ± 1.15 g/dl ). 1 patient was managed conservatively with blood transfusion followed by the "second look". Perforation of the pelvicalyceal system occurred in 2 patients.
Conclusions: Percutaneous nephrolithomy was the safety and efficacy procedure for management of complex renal stones.

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF