Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2009 - Tập 13 - Số 1
KẾT QUẢ BƯỚC ĐẦU ÁP DỤNG HOLMIUM: YAG LASER ĐIỀU TRỊ SỎI NIỆU QUẢN ĐOẠN TRÊN

Nguyễn Hoàng Đức, Trần Lê Linh Phương, Trần Văn Hinh, Phạm Gia Khánh

TÓM TẮT :

Đối tượng - phương pháp nghiên cứu: 40 trường hợp tán sỏi nội soi điều trị sỏi niệu quản đoạn trên với máy tán sỏi Holmium: YAG laser tại bệnh viện Đại học Y Dược. 
Kết quả: 26 bệnh nhân nam và 14 bệnh nhân nữ tuổi trung bình 44 ± 10 (từ 31 đến 79 tuổi). Sỏi bên phải chiếm 35% và sỏi bên trái 65%. Chiều dài trung bình của sỏi là 10,3 mm ± 2,3 (nhỏ nhất 8mm; lớn nhất 18mm); chiều ngang trung bình của sỏi là 7,5 mm ± 1,7 (nhỏ nhất 6mm; lớn nhất 13mm). 60% sỏi nằm ở vị trí mỏm ngang đốt sống thắt lưng ngang L3 và 97,5% trường hợp sỏi gây ứ nước thận độ 1 đến 2. Tỷ lệ tiếp cận được sỏi và tán sỏi thành công là 95%. Thời gian mổ trung bình 30 phút ± 8 (thay đổi từ 25 - 60 phút). Tỷ lệ sạch sỏi khi xuất viện là 87,5%. Tỷ lệ bệnh nhân xuất viện ngay trong ngày phẫu thuật là 30% và xuất viện trong vòng 24 giờ sau mổ là 70%. Sau mổ 2 bệnh nhân phải tán sỏi thận ngoài cơ thể. Ở thời điểm 1 tháng sau mổ, tỷ lệ sạch sỏi là 92,5%. 
Kết luận: điều trị sỏi niệu quản đoạn trên bằng tán sỏi nội soi với Holmium: YAG laser có tỷ lệ thành công 95%, tỷ lệ sạch sỏi ở thời điểm một tháng sau phẫu thuật là 92,5%.

ABSTRACT :

Objectives: To initially apply and report our experience in treating the upper ureteral stones with URSL. 
Materials and methods: A prospective study was conducted in forty patients with upper-ureteral stones treated with URSL by using a 7.5F semirigid tapered ureterorenoscope and holmium: YAG laser under general anesthesia. 
Results: The procedure was proceedly in 40 patients (26 male, 14 females) mean age 44 ± 10. The retrograde accessibility rate of these stones was 95% (38 of 40). The stone-free rate achieved on discharge was 87.5% (35 of 40). Thirty percent of cases discharged on the surgical day and 70% (n=28) within 24 hours post-operatively. After ESWL, the total stone free-rate reached 92.5% (37 of 40). There were no intraoperative or postoperative complications. 
Conclusion: The holmium: YAG laser combined with a semirigid ureterorenoscope was successful proceeded and could be for upper-ureteral stones as the first choice.

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF