Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2009 - Tập 13 - Số 3
NHẬN XÉT MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM MÔ BỆNH HỌC VÀ DẤU ẤN SINH HỌCCARCINÔM TUYẾN VÚ Ở PHỤ NỮ VIỆT NAM VÀ HOA KỲ CÓ ER, PRVÀ HER-2/NEU ÂM TÍNH QUA SỬ DỤNG KỸ THUẬT SẮP XẾP DÃY MÔ

Daron J. Williams, Cynthia Cohen, Tạ Văn Tờ và CS

TÓM TẮT :

Mục tiêu: So sánh các đặc điểm mô bệnh học, hóa mô miễn dịch trên ung thư vú có bộ 3 âm tính (ER, PR, Her-2/ Neu âm tính) ở phụ nữ Việt Nam với phụ nữ Hoa Kỳ. Phương pháp: Mô tả cắt ngang. Đối tượng nghiên cứu gồm 34 trường hợp carcinôm vú xâm nhập phụ nữ Việt Nam được lấy từ Khoa Giải phẫu bệnh -Tế bào Bệnh viện K và 56 mẫu từ carcinôm vú phụ nữ Mỹ. Kết quả: Tỉ lệ bộc lộ EGFR, P-cadherin và CK18 ở phụ nữ Việt Nam thấp hơn có ý nghĩa so với phụ nữ Hoa Kỳ (EGFR: 61% so với 85%; P-cadherin: 88% so với 100%; CK18: 73% so với 94%) trong khi đó tỉ lệ bộc lộ CK8 ở phụ nữ Việt Nam cao hơn có ý nghĩa so với phụ nữ Hoa Kỳ (82% so với 54%). Sự khác biệt không ý nghĩa về tỉ lệ bộc lộ các kháng cytokeratin đáy (CK5/6, CK7 và CK14).

ABSTRACT :

Objectives: To characterize differential marker expression by tissue microarray for triple negative breast carcinoma of Vietnamese and American women. Methods and materials: cross-sectioned descriptive study of 34 triple negative breast carcinoma diagnosed in department of pathology - Hanoi Cancer Hospital and 56 triple negative breast carcinoma of American women. Results and conclusions: According to our study, epithelial growth factor receptor (EGFR) and P-cadherin, and CK18 were underexpressed in Vietnamese patients compared with American patients (EGFR: 61% compared with 85%; P-cadherin: 88% compared with 100%; CK18: 73% compared with 94%). Of the luminal cytokeratins, CK8 was overexpressed in Vietnamese patients compared with American patients (82% compared with 54%). Significant differences in expression between the 2 populations were not observed for the basal cytokeratins (CK5/6, CK7 and CK14).

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF