Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2005 - Tập 9 - Số 1
NHẬN XÉT VỀ VIÊM TỤY CẤP SAU NỘI SOI MẬT TỤY NGƯỢC DÒNG

Đỗ Đình Công, Võ Duy Long

TÓM TẮT :

Đặt vấn đề: Nội soi mật tụy ngược dòng (ERCP) có giá trị trong chẩn đoán và điều trị bệnh lý mật và tụy. Biến chứng thường gặp nhất và quan tâm nhất là viêm tụy cấp. Chẩn đoán viêm tụy cấp sau ERCP thường khó khăn. Nghiên cứu này góp phần đánh giá tính an toàn của ERCP.
Phương pháp: Hồi cứu, mô tả 125 bệnh nhân được làm ERCP tại bệnh viện NDGĐ và trung tâm chẩn đoán Y khoa - Medic TPHCM từ 1/2001 đến 4/2004.
Kết quả: 33 bệnh nhân được làm ERCP để chẩn đoán, 92 bệnh nhân để điều trị với 90 trường hợp có cắt cơ vòng. Tỉ lệ viêm tụy cấp sau ERCP là 10,4 % (13/125). Sau ERCP 4 - 6 giờ có 60 trường hợp được định lượng amylase máu, 20 trường hợp (33,3 %) amylase máu tăng trên 5 lần (> 430 U/L). Trước ERCP có 25 bệnh nhân (20%) viêm tụy cấp. Trong số này, có 2 trường hợp (8,0%) viêm tụy cấp còn diễn tiến sau ERCP. Bệnh cảnh trước ERCP, chẩn đoán của ERCP, xữ trí ERCP, thao tác khó khăn, thời gian thực hiện ERCP không có sự liên quan với tăng amylase máu sau ERCP. Trong những trường hợp viêm tụy cấp: nôn (46,2%), chướng bụng (30,7%). Điều trị viêm tụy cấp sau ERCP là nội khoa.
Kết luận: ERCP không làm nặng thêm tình trạng viêm tụy cấp có từ trước. Tỉ lệ viêm tụy cấp khi có cắt cơ vòng thấp hơn so với không cắt. Thực hiện amylase máu sau ERCP 4 giờ để phát hiện viêm tụy cấp.

ABSTRACT :

Background: Endoscopic retrograde cholangiopancreatography (ERCP) is a procedure that is useful in the diagnosis and therapy of a variety of biliary and pancreatic diseases. Pancreatitis is the most common and significant complication. Diagnosis of post-ERCP pancreatitis is not easy. This study contributes to evaluate the safety of ERCP.
Methods: Retrospective, descriptive study of 125 cases were performed ERCP at NDGD hospital and Medic center HCM city from 1/2001 to 4/2004.
Results: Of 125 ERCPs performed, 33 (26,4%) were diagnostic and 92 (73,6%) therapeutic procedures. The percentage of post -ERCP pancreatitis is 10,4% (13/125). Quantified amylasemia after ERCP 4 - 6 hours were performed in 60 cases (48,0%), in which 20 cases (33,3%) were hyperamylasemia (> 430U/L). Pancreatitis pre-ERCP were 25 cases (20,0%) and still progressive in 2 cases (8,0%). There were no relation between post-ERCP hyperamylasemia and clinical manifestations as well as diagnosis of ERCP, difficult manipulation or duration of performing ERCP. Treatment of post-ERCP pancreatitis is preserved.
Conclutions: ERCP does not aggravate the previous pancreatitis. Post-ERCP pancreatitis in sphinterotomy is lower than in no-sphinterotomy. Amylasemia is quantified in 4 -6 hours after ERCP to discover pancreatitis.

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF